HISTORIA Klasa I


EWA WIPSZYCKA


U źródeł współczesności - Starożytność


Podręcznik opracowany na podstawie "Programu nauczania historii dla klas 1-3 gimnazjum" wydanego przez WSiP S.A.
Numer w wykazie: DKW-4014-73/99

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
Rok wydania: wydanie drugie
OPIS:

OPRACOWANIE DYDAKTYCZNE

FAKTOGRAFIA
Podręcznik gimnazjalny realizuje podstawę programową dzięki przedstawieniu ważnych dla epoki antycznej faktów. Wipszycka rozpoczyna swój wykład od rewolucji neolitycznej, urbanistycznej i metalurgicznej. Następnie poznajemy najstarsze cywilizacje: Mezopotamię, Egipt i Palestynę. Dwa kolejne obszerne fragmenty poświęcone są światu greckiemu i rzymskiemu. Każdy opis rozpoczyna się od przedstawienia warunków naturalnych i ustroju. Historia Grecji przedstawiona została jako historia poszczególnych polis. Najistotniejszym elementem opisu faktograficznego są zmagania Greków z Persami - bitwa pod Maratonem, wyprawa Kserksesa, bitwa pod Termopilami i w cieśninie salamińskiej, oraz wyprawa Aleksandra Macedońskiego.
Inaczej przedstawiona została historia cesarstwa rzymskiego - jako historia miasta i imperium jednocześnie: zaczynając od królestwa poprzez powstanie republiki aż do czasów cesarstwa - upadku cesarstwa zachodniego i najazdu barbarzyńców.
Autorka kładzie nacisk nie tylko na przedstawienie historii politycznej, ale poświęca dużo miejsca dziedzictwu kulturowemu - religii, bogom, pismu, prawu, architekturze (liczne rekonstrukcje i zdjęcia starożytnych budowli). To wszystko sprawia, że opis historyczny wydaje się pełny.

OBRAZ WSPÓLNOTY NARODOWEJ
Książka Ewy Wipszyckiej poświęcona jest historii starożytnej: od dziejów najdawniejszych - przedstawienie stanu badań nad powstaniem gatunku ludzkiego - do VIII-IX wieku po Chrystusie. W opisie najstarszych kultur autorka kładzie nacisk na sposoby powstawania i funkcjonowania państwowości. Wykład historyczny zaczyna się od przedstawienia zmian wynikających z rewolucji neolitycznej, urbanistycznej i metalurgicznej.
Podręcznik poświęca wiele uwagi istnieniu i działaniu wspólnoty. W starożytności szuka korzeni kultury europejskiej. W ten sposób przedstawia osiągnięcia starożytnych kultur Mezopotamii, Egiptu i Palestyny, szczególnie Kodeks Hammurabiego i Pięcioksiąg Starego Testamentu.
Istotnym elementem podręcznika jest sprawa tworzenia się pierwszych społeczeństw demokratycznych. Wipszycka pisze o greckich polis oraz o ich ustroju i opisuje przejście od oligarchii do demokracji ateńskiej. Dowiadujemy się o obowiązkach i przywilejach obywatela oraz o ważnych elementach porządku demokratycznego (to uzupełnić!). Kontynuacją rozważań dotyczących systemów ustrojowych są rozdziały poświęcone rzymskiej republice, a następnie cesarstwu. (jakie cechy republiki wydobywa?)

VARIA

brak uwag

Opracowała Agnieszka Beynar