Dlaczego należy uczyć o Holokauście?W imieniu Pracowni Badań nad Holokaustem Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego informujemy o możliwości zamówienia bezpłatnej publikacji Dlaczego należy uczyć o Holokauście? (red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs i Leszek Hońdo, wyd. 2 rozsz., wyd. Instytut Europeistyki UJ, Kraków 2005).

Dlaczego należy uczyć o Holokauście? to zbiór esejów autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu nauczania o Holokauście wraz z opisem instytucji dysponujących narzędziami edukacyjnymi, powstały z myślą o Czytelnikach, dla których proces nauczania - uczenia jest procesem otwartym, niekoniecznie ograniczonym do stałych ról: nauczyciel - uczeń. Książka adresowana jest zarówno do osób, którym nie jest obojętny fakt zamordowania 10 % obywateli przedwojennej Polski, jak i do osób, które być może dotąd nie zdają sobie z tego sprawy.

O napisanie esejów poproszono autorytety życia publicznego, specjalistów z różnych dziedzin nauki, m.in.: Jerzy Tomaszewskiego, Zdzisława Macha, Stefana Wilkanowicza, Olgę Goldberg-Mulkiewicz, Ireneusza Krzemińskiego, Monikę Adamczyk-Garbowską, Stanisława Obirka SJ i wielu innych.

Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem powyższej publikacji bardzo prosimy, by wraz z zamówieniem nadesłać odpowiedzi na następujące pytania:

1. Pełna nazwa instytucji/ organizacji

2. Adres, telefon kontaktowy

3. Ilość egzemplarzy

4. Preferowana forma odbioru publikacji (odbiór z siedziby Instytutu Europeistyki UJ w Krakowie lub z Warszawy)


Z wyrazami szacunku,


Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Jodłowa 13

30-252 Kraków

tel. 12 42 98 004

fax 12 42 97 052