JĘZYK  POLSKI

Klasa I - III

Tytuł: Czytam świat. Człowiek i język

Autorzy: Anna Krzyczkowska, Roman Starz, Ewa Szpak

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Wydanie: Kielce 1999, 2000, 2001
OPIS:

OPRACOWANIE DYDAKTYCZNE

Podręcznik jest opracowany poprawnie i zwięźle. Autorzy postawili sobie zadanie stworzenia podręcznika-minimum, nie przeciążającego ucznia wiedzą, ale zawierającego dużo poleceń dających możliwość opanowania umiejętności praktycznych, tak aby podręcznik realizował założenia reformy oświatowej. Można powiedzieć, że realizuje on dobrze podstawę programową i nie stara się poza nią wykraczać. Jest skierowany do ucznia przeciętnego, nie stawia wyzwań uczniom ambitnym. Poszczególne rozdziały omawiają działy gramatyki i ogólnej wiedzy o języku, a także stylistyki. Objaśnienia gramatyczne cechuje duża przejrzystość i zwięzłość (autorzy postarali się, aby były one napisane językiem przystępnym i zrozumiałym, co stanowi niewątpliwie zaletę podręcznika). Sformułowano je w drugiej osobie ? autorzy zwracają się bezpośrednio do ucznia, w sposób wyjątkowo przyjazny, biorąc pod uwagę ewentualne wątpliwości lub nieporozumienia. Ćwiczenia w książce nie są trudne, czasem są opracowane w sposób niebanalny, jako rodzaj gier językowych (na przykład szarad, krzyżówek, itp.), pomagających powtórzyć i utrwalić wiedzę z gramatyki czy ortografii. Podręcznik zawiera także rozdziały poświęcone konstruowaniu wypowiedzi pisemnych: składają się na nie przykłady, ich omówienia, a także praktyczne rady stylistyczno-kompozycyjne. Uwzględniono formy pisemno-urzędowe, takie jak CV czy formularze pocztowe. Podobnie skonstruowany jest rozdział poświęcony wypowiedziom ustnym, czyli retoryce, zawierający też ćwiczenia z dykcji. Ciekawie pomyślany został rozdział o komunikacji językowej (pierwszy w pierwszej klasie). Zawiera on wiele propozycji ćwiczeń w formie scenek umożliwiających uczniowi zwrócenie uwagi na rozmaite aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Znalazły się tam także praktyczne rady dotyczące nie tylko językowego savoir-vivru, na przykład umiejętności słuchania, ale i ćwiczenia z tzw. asertywności językowej (sztuka kulturalnego, ale zdecydowanego odmawiania i sztuka przyjmowania krytyki) lub umiejętności przyjmowania komplementów.

WOBEC STEREOTYPÓW - SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNE

Podręcznik nie porusza problemu stereotypu ani nowomowy, nie uwrażliwia na manipulacje językowe. Kształci sprawności komunikacyjne na przeciętnym poziomie.

INNOŚĆ I WSPÓŁISTNIENIE

Problematyka ta nie pojawia się w podręczniku.

Opracowała Katarzyna Nadana