OTWARTA RZECZPOSPOLITA
Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Krakowskie Przedmieście 16/18, lokal 1, piętro I
00-325 Warszawa

tel./fax: (22) 828-11-21
e-mail: otwarta@or.org.pl