Warszawa, 6 czerwca 2003Sprawozdanie z posiedzenia jury
VIII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa LipskiegoNa posiedzeniu 6 czerwca 2003 roku jury VIII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego w składzie: Grażyna Borkowska, Alina Brodzka, Michał Głowiński, Szymon Rudnicki, Jerzy Szacki i Małgorzata Szpakowska, po rozpatrzeniu 54 prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


  1. Nagrody pierwszego stopnia w wysokości 2.500 zł.:

- Grzegorzowi Marcowi, za pracę Parodia konstruktywna raz jeszcze. O piosenkach zespołu Kury z płyty „P.O.L.O.V.I.R.U.S” napisaną w Zakładzie Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UW u prof. Zofii Mitosek;


- Maciejowi Mrozikowi za pracę Asystent reżysera i Że gdy raz w Aleppo... Vladimira Nabakowa: Próby komentarza napisaną w Zakładzie Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UW u dr Wincentego Grajewskiego.


  1. Nagrody drugiego stopnia w wysokości 2.000 zł.:

- Tamarze Brzostowskiej za pracę Poetyka baśni w „Pieśniach Wasilis Priemudroj” Bolesława Leśmiana napisaną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w prof. Michała Głowińskiego;


- Danielowi Wicentemu za pracę Zagubiona rzeczywistość: dlaczego zakulisowe wymiary życia społecznego nie są przedmiotem badań socjologów? napisaną w Instytucie socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu u prof. Andrzeja Zybertowicza.


  1. Wyróżnienia w wysokości 1.500 zł.:

- Annie Mizerce za pracę Picaro w literaturze najnowszej napisaną w Zakładzie Poetyki Historycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu u prof. Przemysława Czaplińskiego;


- Adamowi Mrozowickiemu za pracę Tożsamość wrocławskich robotników przemysłowych w okresie transformacji postkomunistycznej napisaną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego u prof. Zdzisława Zagórskiego;


- Marcie Pawlak za pracę Polskie przewodniki po Paryżu w drugiej połowie XIX wieku. Próba (re)konstrukcji miasta i jego mitu napisaną w Instytucie Kultury Uniwersytetu Warszawskiego w prof. Andrzeja Mencwela;


- Rafała Smolińskiego za pracę Teoretyczne i artystyczne implikacje filozofii malarstwa Maurice’a Merleau-Ponty’ego napisaną w Zakładzie Estetyki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego u prof. Iwony Lorenc.

  1. Wyróżnienia „Otwartej Rzeczypospolitej” w wysokości 1.000 zł.:

- Katarzynie Pawłowskiej za pracę Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego w myśli Norberto Bobbio napisaną na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego u dr Magdaleny Środy;


- Marii Rogaczewskiej za pracę Model sfery publicznej w filozofii Hannah Arendt napisanej na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego u dr Magdaleny Środy.


  1. Wyróżnienia specjalne Muzeum Holocaustu w wysokości 1.000 zł.:

- Sandrze Bukowskiej za pracę Człowiek wobec Zagłady napisaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego u dr hab. Stefana Szymutki;


- Annie Katarzynie Szafrańskiej za pracę Młodzi Żydzi polskiego pochodzenia – dylematy i rozterki identyfikacyjne napisaną na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego u prof. Zbigniewa Bokszańskiego.


Łączna pula nagród wyniosła (zależy od dotacji Muzeum Holocaustu)

Dotację Fundacji im. Stefana Batorego w wysokości 15.000 zł. przeznaczono w całości na nagrody.Sekretarz Konkursu


Tomasz Żukowski