Warszawa, dn. 11 czerwca 2004 r.

24 czerwca o godzinie 17.00 w Palacu Staszica w Warszawie odbylo się uroczyste rozdanie nagród IX Edycji Konkursu Prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Jury IX w składzie: Grażyna Borkowska, Alina Brodzka, Michał Głowiński, Szymon Rudnicki, Jerzy Szacki i Małgorzata Szpakowska po rozpatrzeniu 37 prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I. nagrody pierwszego stopnia w wysokości 2.500 zł:

Paulinie Kierzek za pracę Muzyka w "Żywych kamieniach" Wacława Berenta napisaną w Katedrze Literatury Romantycznej i Współczesnej na Wydziale Filologicznym (Filologia Polska) Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Włodzimierza Boleckiego;
Paulinie Sztabińskiej za pracę Główne kierunki poszukiwań twórczych w polskiej abstrakcji geometrycznej drugiej połowy XX wieku napisaną na wydziale Filozoficzno- Historycznym (Historia Sztuki) Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Grzegorza Sztabińskiego;

II. nagrody drugiego stopnia w wysokości 2.000 zł:

Marcinowi Jaworskiemu za pracę Świadomość kryzysowa w poezji Cypriana Norwida i Tadeusza Różewicza napisaną na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Janiny Abramowskiej;

Karolowi Jerzemu Mórawskiemu za pracę Syrena. Samochód PRL napisaną w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Marcina Kuli;

III. wyróżnienia w wysokości 1.000 zł:

Jackowi Karnowskiemu za pracę Geneza, powstanie i funkcjonowanie Akcji Wyborczej "Solidarność". Wybrane aspekty napisaną w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Jadwigi Staniszkis;
Michałowi Łuczewskiemu za pracę Młode pokolenie z wsi polskich. W stronę teorii czynników rozwoju edukacyjnego napisaną w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Antoniego Sułka;
Joannie Mueller za pracę Warsztat teoretyka, warsztat poety. "Odwrócone światło" Tymoteusza Karpowicza jako poetycki traktat o teorii napisaną na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Zofii Mitosek;
Kajetanowi Mojsakowi za pracę Przedmiot, materia, materialność w "Kosmosie" Witolda Gombrowicza napisaną na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem prof. Krystyny Jakowskiej;
Aldonie Szukalskiej za pracę Poetyka oniryczna w powieści Tadeusza Nowaka "A jak królem, a jak katem będziesz" i Miodraga Bulatovicia Bohater na ośle napisaną na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Seweryny Wysłouch;
Grzegorzowi Uzdańskiemu za pracę Wybrane aspekty problemu czasu u Heideggera, Kanta i świętego Augustyna,/i> napisaną w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra Jerzego Łozińskiego;

IV. wyróżnienia specjalne Stowarzyszenia "OWARTA RZECZPOSPOLITA" w wysokości 1.000 zł:

Małgorzacie Mazurek za pracę O motywacji do pracy w socjalizmie. Robotnicy w Berlinie Wschodnim (VEB ELEKTRO- APPARATE-WERKE TREPTOW, 1953-1961) napisaną w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Marcina Kuli;
Joannie Wajs za pracę Rękopis znaleziony w Labiryncie. O "Dzienniku" Adama Czerniakowa napisaną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra Jacka Leociaka;

Łączna pula nagród wyniosła 17.000 zł. Dotację Fundacji im. Stefana Batorego w wysokości 15.000 zł. przeznaczono w całości na nagrody.

Sekretarz Konkursu

Tomasz Żukowski