Regulamin Konkursu im. Jana Józefa LipskiegoPatronem Konkursu jest Jan Józef Lipski, socjalista i społecznik, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współzałożyciel KOR, historyk literatury, eseista i krytyk literacki, publicysta – człowiek, który swoją postawą i działaniami wprowadzał w życie idee otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Nagradzając co roku najlepsze prace magisterskie młodych adeptów humanistyki, organizatorzy konkursu pragną uczcić pamięć Jana Józefa Lipskiego, jak również propagować idee i postawy, którym był on wierny.  1. Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie z obszaru humanistyki i nauk społecznych, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona, tj. prace z historii literatury i kultury, historii społecznej i politycznej oraz myśli i praktyk społecznych od wieku XIX do współczesności.

  2. Raz w roku, jesienią, ustanawiane są kolejne edycje Konkursu dla prac magisterskich obronionych w roku kalendarzowym ogłoszenia edycji; rozstrzygnięcie Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbywa się w czerwcu następnego roku.

  3. Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy i recenzenci.

  4. Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

  5. Prace należy przesyłać do 31 stycznia na adres sekretarza Komisji Nagród (Tomasz Żukowski, ul. Grochowska 357 m. 811, kl. A, 03-801 Warszawa; tel.: (22) 698 70 28; e-mail: hubertzuk@wp.pl)

  6. Nadesłane prace ocenia jury w następujący sposób:

  7. Corocznie przyznaje się nagrodę specjalną „Otwartej Rzeczpospolitej” za pracę o tematyce związanej ze statutowymi celami Stowarzyszenia, a od 2006 roku nagrodę specjalną im. Jacka Kuronia. Inne nagrody specjalne przyznawane są w zależności od woli fundatorów.

  8. Na tydzień przed uroczystym rozdaniem nagród laureaci zawiadamiani są o tym, że znaleźli się w gronie nagrodzonych.

  9. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się 24 czerwca (lub w okolicach tej daty). Jednocześnie na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” ogłasza się wyniki konkursu.

  10. Listę nagrodzonych prac przesyła się do uczelni jesienią wraz z informacją o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu.

Zarząd Główny ,,Otwartej Rzeczpospolitej”

Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii