ZARZĄD

prezes
PAULA SAWICKA

wiceprezes
MACIEJ GELLER

wiceprezes
TOMASZ ŻUKOWSKI

skarbnik
KRYSTYNA BRATKOWSKA

sekretarz
DANUTA STOŁECKA

członkowie

MAREK GUMKOWSKI

TERESA HOLZER

JANUSZ KOSTECKI

JADWIGA WANIAKOWA


RADA PROGRAMOWA

przewodniczący

JERZY JEDLICKI
profesor, Instytut Historii PAN

członkowie

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI
senator RP

HALINA BORTNOWSKA
publicystka

CEZARY GAWRYŚ
redaktor naczelny "Więzi"

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA
profesor, filologia, UMCS

JANUSZ GRZELAK
profesor, Wydział Psychologii UW

ALDONA JAWŁOWSKA
profesor, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

SERGIUSZ  KOWALSKI
socjolog, publicysta

HENRYK LIPSZYC
japonista

MIROSŁAWA MARODY
profesor, Instytut Socjologii UW

ANDRZEJ OSĘKA
Publicysta

BARBARA PETROZOLIN-SKOWROŃSKA
historyk

ANDRZEJ SICIŃSKI
profesor, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

KRYSTYNA STARCZEWSKA
dyrektor I Liceum Społecznego
w Warszawie

STEFAN STARCZEWSKI
prezes Fundacji Kultury

ANTONI SUŁEK
profesor, Instytut Socjologii UW

ROBERT SZUCHTA
nauczyciel

JERZY TOMASZEWSKI
profesor, Instytut Historyczny UW

FELIKS TYCH
dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego

KRYSTYNA ZACHWATOWICZ - WAJDA
profesor, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

KOMISJA  REWIZYJNA

ELŻBIETA JANICKA
MAŁGORZATA MELCHIOR
MARIA OFIERSKA