Mr. J.J. Goldberg

The FORWARD
45East 33rd Street
New York City 10016

Warszawa, dnia 31 maja 2005


Szanowny Panie Redaktorze,Jedną z form działalności naszego Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy o Holocauście.

Dlatego wyrażamy oburzenie i protest wobec zamieszczonego w Waszej gazecie tekstu zatytułowanego „Warsaw 1943 or Gaza 2005”( „Forward”, April 22, 2005, str.18). Jest to ogłoszenie płatne, a nie tekst redakcyjny, jednak naszym zdaniem, Redakcja ponosi moralną odpowiedzialność za wymowę zamieszczanych w piśmie materiałów.

Warszawa 1943 to jeden z finałów masowej zbrodni Holocaustu, jakim było wymordowanie przez niemieckich okupantów warszawskiej społeczności żydowskiej. Natomiast przykra dla mieszkańców Gazy konieczność zmiany miejsca zamieszkania nie pozostaje w żadnej proporcji do niewyobrażalnych cierpień ofiar warszawskiego getta.

Traktujemy tekst nie jako wyraz niewiedzy o Holocauście, ale jako przejaw skrajnego cynizmu, który dla celów walki politycznej z rządem Szarona pozwala jego autorom na relatywizowanie i pomniejszanie zbrodni Holocaustu.

Nie wtrącamy się do politycznych walk w państwie Izrael, jest to wewnętrzna sprawa jego obywateli. Natomiast nie jest wewnętrzną sprawą Izraela instrumentalne traktowanie Holocaustu - zbrodni przeciwko ludzkości.

Wypowiadanie się w tej sprawie jest naszym prawem i obowiązkiem, bowiem męczennicy warszawskiego getta, których cierpieniem posłużono się cynicznie do rozgrywania partykularnych interesów, byli nie tylko Żydami lecz także obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, naszymi współobywatelami.

Odpis listu kierujemy do instytucji i osobistości cieszących się powszechnym szacunkiem, którym, jak sądzimy, relatywizowanie zbrodni Holocaustu nie jest obojętne.


Stowarzyszenie

Otwarta Rzeczpospolita”
Paula Sawicka

prezeska zarządu