Jan Nowak-Jeziorański


Oświadczenie opublikowane w Gazecie Wyborczej 24 kwietnia 2001 r.

"Oszczerstwa i publiczne zniewagi p. Edwarda Moskala, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, pod adresem Jana Nowaka-Jeziorańskiego budzą w nas głębokie oburzenie. Jan Nowak-Jeziorański całym swoim życiem godnie i mądrze służył i służy nadal polskim interesom i polskiej racji stanu. Wyrażamy mu za to szacunek i uznanie.
W imieniu "Otwartej Rzeczypospolitej" - Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Przewodnicząca Zarządu - Irena Wóycicka
Przewodniczący Rady Programowej - Jerzy Jedlicki.