OTWARTA

RZECZPOSPOLITA

Krakowskie Przedmieście 16/18 lokal nr 1, 00-325 Warszawa

tel./fax (0-22) 828-11-21

e-mail: otwarta.rzeczpospolita@poczta.gazeta.pl

http://or.icm.edu.pl

stowarzyszenie przeciw

antysemityzmowi i ksenofobii
ZARZĄD

prezes

MACIEJ GELLER

wiceprezes

IRENA WÓYCICKA

wiceprezes

SERGIUSZ KOWALSKI

sekretarz

ELŻBIETA JANICKA

skarbnik

KRYSTYNA BRATKOWSKA

członkowie

HELENA DATNER

MAREK GUMKOWSKI

AGATA PATALAS

JADWIGA WANIAKOWA

RADA

przewodniczący

JERZY JEDLICKI

profesor, Instytut Historii PAN

członkowie

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI

senator RP

HALINA BORTNOWSKA

publicystka

CEZARY GAWRYŚ

prezes Towarzystwa „Więź”

JANUSZ GRZELAK

profesor psychologii, UW

ALDONA JAWŁOWSKA

profesor

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

HENRYK LIPSZYC

japonista

MIROSŁAWA MARODY

profesor, Instytut Socjologii UW

MAREK NOWICKI

prezes

Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka

ANDRZEJ OSĘKA

publicysta

BARBARA PETROZOLIN-SKOWROŃSKA

historyk

ANDRZEJ SICIŃSKI

profesor

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

KRYSTYNA STARCZEWSKA

dyrektor

I Liceum Społecznego w Warszawie

STEFAN STARCZEWSKI

prezes Fundacji Kultury

ANTONI SUŁEK

profesor, Instytut Socjologii UW

JERZY TOMASZEWSKI

profesor, Instytut Historyczny UW

MAGDALENA TULLI

pisarka

FELIKS TYCH

dyrektor

Żydowskiego Instytutu Historycznego

KRYSTYNA ZACHWATOWICZ-WAJDA

profesor

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Ordynariusz Sandomierski

Andrzej Dzięga


Warszawa, 12 czerwca 2003


Dostojny Księże Biskupie!


List niniejszy jest wyrazem obywatelskiej troski o godność katolików i Żydów w Polsce, o wzajemne poszanowanie uczuć wszystkich obywateli tego kraju, także tych pochodzenia żydowskiego, a przede wszystkim troski o prawdę historyczną.


Jak Waszej Ekscelencji doskonale wiadomo, w katedrze sandomierskiej jeden z obrazów cyklu martyrologii mieszczan przedstawia rzekomy mord rytualny dokonany jakoby przez Żydów na katolickich współobywatelach. Ponadto w prezbiterium sandomierskiego kościoła św. Pawła znajdują się malowidła o tej samej tematyce. Wszystkie wyszły spod pędzla Karola de Prévôta. Wszystkie przedstawiają bezprzykładne okrucieństwo. Wszystkie są fałszywym świadectwem przeciw bliźniemu, ponieważ wydarzenia ukazane na obrazach nigdy nie miały miejsca. Ich obecność w kościołach sandomierskich jest rażącą niesprawiedliwością, wielką krzywdą i obrazą dla Żydów i powodem nieustającego wstydu katolików.


Jak Waszej Ekscelencji wiadomo, jedynymi prawdziwymi ofiarami pożałowania godnych procesów o mord rytualny w Sandomierzu byli właśnie Żydzi. Malowidła te zaś wprowadzają w błąd osoby odwiedzające katedrę i kościół św. Pawła. Stają się nadto źródłem antysemityzmu. Miejsce ich ewentualnej ekspozycji, z pewnością poza obrębem kościoła, powinno służyć ukazaniu, do czego może prowadzić ciemnota i zabobon.


Jako obywatele tego kraju i członkowie stowarzyszenia przeciwstawiającego się przejawom antysemityzmu i ksenofobii uważamy, że dla tych obrazów nie ma miejsca w świątyniach, gdzie wierni przychodzą się modlić i uczyć się miłości bliźniego. Sądzimy, że usunięcie tych – poświadczających nieprawdę, a zarazem uwłaczających godności tak katolików, jak i Żydów – malowideł z sandomierskich kościołów będzie działaniem w myśl słów Jana Pawla II, wygłoszonych w Yad Vashem w roku 2000.


Wierzymy, że Wasza Ekscelencja, kierując się ewangeliczną zasadą prawdy i miłości, sprawi, że obrazy te na zawsze znikną ze ścian świątyń w Sandomierzu.


Z wyrazami szacunku i poważania


Prezes Zarządu Głównego „Otwartej Rzeczypospolitej”

Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii


Maciej Geller