OTWARTA

RZECZPOSPOLITA

Krakowskie Przedmieście 16/18 lokal nr 1, 00-325 Warszawa

tel./fax (0-22) 828-11-21

wtorki: godz. 14.00 – 18.00, piątki: 12.00 - 13.30

e-mail: otwarta.rzeczpospolita@poczta.gazeta.pl

http://or.icm.edu.pl

stowarzyszenie przeciw

antysemityzmowi i ksenofobii

ZARZĄD

prezes

MACIEJ GELLER

wiceprezes

IRENA WÓYCICKA

Wiceprezes

MAREK GUMKOWSKI

sekretarz

ELŻBIETA JANICKA

skarbnik

KRYSTYNA BRATKOWSKA

członkowie

HELENA DATNER

AGATA PATALAS

JADWIGA WANIAKOWA

RADA

przewodniczący

JERZY JEDLICKI

profesor, Instytut Historii PAN

członkowie

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI

senator RP

HALINA BORTNOWSKA

publicystka

CEZARY GAWRYŚ

prezes Towarzystwa „Więź”

JANUSZ GRZELAK

profesor psychologii, UW

ALDONA JAWŁOWSKA

profesor

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

HENRYK LIPSZYC

japonista

MIROSŁAWA MARODY

profesor, Instytut Socjologii UW

MAREK NOWICKI

prezes

Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka

ANDRZEJ OSĘKA

publicysta

BARBARA PETROZOLIN-SKOWROŃSKA

historyk

ANDRZEJ SICIŃSKI

profesor

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

KRYSTYNA STARCZEWSKA

dyrektor

I Liceum Społecznego w Warszawie

STEFAN STARCZEWSKI

prezes Fundacji Kultury

ANTONI SUŁEK

profesor, Instytut Socjologii UW

JERZY TOMASZEWSKI

profesor, Instytut Historyczny UW

MAGDALENA TULLI

pisarka

FELIKS TYCH

dyrektor

Żydowskiego Instytutu Historycznego

KRYSTYNA ZACHWATOWICZ-WAJDA

profesor

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


Warszawa, 8 kwietnia 2004 r.Pan

Tomasz Wróblewski

Redaktor Naczelny

Tygodnika „Newsweek - Polska”Z wielką przykrością, niepokojem i sprzeciwem zapoznaliśmy się z zademonstrowanym w numerze 14 „Newsweek - Polska” sposobem przedstawienia czytelnikom spraw restytucji mienia religijnych gmin żydowskich w naszym kraju. Redakcja połączyła bowiem antysemicki w treści, a jeszcze bardziej w formie, reportaż pana Karola Oleckiego z dwoma rzeczowymi artykułami Piotra Pazińskiego i Wiktora Osiatyńskiego.


Pogoń za dziennikarskim „newsem” i chęć pozyskania czytelników za wszelką cenę zaczyna niestety dominować w postępowaniu niektórych mediów, a „Newsweek” doskonale wpisuje się w ten pejzaż. Okładkowy plakat bije w oczy: Jedwabne – upiory historii – Żydzi odbierają swoje. Tragedia pokazywanych kluczy łączy się wewnątrz reportażu z wytłuszczonymi na czerwono napisami:

Nasze ulice, wasze kamienice”

To nic dla nas nie zostanie”

Oddawanie majątku Żydom to głupota”.

Starsi czytelnicy doskonale rozpoznają w nich niektóre typowe przedwojenne antysemickie hasła a wszyscy, którzy widzieli, przypomną sobie niedawny antysemicki spot wyborczy Pana Leszka Bubla.


Codziennie czytamy w prasie, słyszymy w audycjach radiowych i oglądamy na ekranach telewizorów słowa bądź obrazy nienawiści prowadzące do rozlewu krwi i morderstw. Sądzimy, że na dziennikarzach ciąży szczególny obowiązek przeciwstawiania się głupocie i obłudnym stereotypom, że zobowiązuje ich wierność prawdzie i postępowanie prowadzące do usuwania przyczyn konfliktów, nie zaś jątrzące i szerzące nienawiść.


Nie chcemy, by polska prasa kojarzona była z brukowymi antysemickimi wydawnictwami.


Maciej Geller

Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”