Warszawa, 29.01.2005 r.

Pamiętajmy.

Powstanie hitlerowskich obozów zagłady, stworzonych przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej, stanowiło kulminację procesów zachodzących od wieków w wielu krajach Europy i świata. Odpowiedzialni za nie ludzie swymi działaniami, ale też wypowiedziami, szerzyli nienawiść. Pamiętajmy, że u początku drogi prowadzącej do Zagłady było nienawistne słowo. Niechaj ta myśl, jak przestroga, zawsze nam towarzyszy.

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii”