OTWARTA

RZECZPOSPOLITA

Krakowskie Przedmieście 16/18 lokal nr 1, 00-325 Warszawa

tel./fax (0-22) 828-11-21

wtorki: godz. 14.00 – 18.00, piątki: 12.00 - 13.30

e-mail: otwarta.rzeczpospolita@poczta.gazeta.pl

http://or.icm.edu.pl

stowarzyszenie przeciw

antysemityzmowi i ksenofobiiZARZĄD

prezes

PAULA SAWICKA

wiceprezes

MACIEJ GELLER

wiceprezes

TOMASZ ŻUKOWSKI

sekretarz

DANUTA STOŁECKA

skarbnik

KRYSTYNA BRATKOWSKA

członkowie

MAREK GUMKOWSKI

TERESA HOLZER

JANUSZ KOSTECKI

JADWIGA WANIAKOWA

RADA PROGRAMOWA

przewodniczący

JERZY JEDLICKI

profesor, Instytut Historii PAN

członkowie

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI

senator RP

HALINA BORTNOWSKA

publicystka

CEZARY GAWRYŚ

prezes Towarzystwa „Więź”

JANUSZ GRZELAK

profesor psychologii, UW

ALDONA JAWŁOWSKA

profesor

Instytut Filozofii i Socjologii PAN


SERGIUSZ KOWALSKI

Socjolog, publicysta

HENRYK LIPSZYC

japonista

MIROSŁAWA MARODY

profesor, Instytut Socjologii UW

ANDRZEJ OSĘKA

publicysta

BARBARA PETROZOLIN-SKOWROŃSKA

historyk

ANDRZEJ SICIŃSKI

profesor

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

KRYSTYNA STARCZEWSKA

dyrektor

I Liceum Społecznego w Warszawie

STEFAN STARCZEWSKI

prezes Fundacji Kultury

ANTONI SUŁEK

profesor, Instytut Socjologii UW

ROBERT SZUCHTA

nauczyciel

JERZY TOMASZEWSKI

profesor, Instytut Historyczny UW

FELIKS TYCH

dyrektor

Żydowskiego Instytutu Historycznego

KRYSTYNA ZACHWATOWICZ-WAJDA

profesor

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


Warszawa, 27 listopada 2004 r.Drodzy Przyjaciele,


W imieniu członków stowarzyszenia przeciwko rasizmowi i ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” wyrażamy nasze głębokie poparcie dla Waszej walki o demokrację na Ukrainie. Solidaryzujemy się z Wami i mamy głębokie przekonanie, że zbudujecie Ukrainę wolną i demokratyczną.

Nasza przyjaźń jest ważna dla obu naszych narodów: ukraińskiego i polskiego. Dlatego cieszymy się, mogąc Was zapewnić, że wielu naszych rodaków solidaryzuje się z Wami i życzy Wam zwycięstwa.Zarząd Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”Paula Sawicka

Maciej Geller

Tomasz Żukowski

Danuta Stołecka

Krystyna Bratkowska

Marek Gumkowski

Teresa Holzer

Janusz Kostecki

Jadwiga Waniakowa