OTWARTA

RZECZPOSPOLITA

Krakowskie Przedmieście 16/18 lokal nr 1, 00-325 Warszawa

tel./fax (0-22) 828-11-21

e-mail: otwarta.rzeczpospolita@poczta.gazeta.pl

http://or.icm.edu.pl

stowarzyszenie przeciw

antysemityzmowi i ksenofobii

ZARZĄD

prezes

MACIEJ GELLER

wiceprezes

IRENA WÓYCICKA

wiceprezes

SERGIUSZ KOWALSKI

sekretarz

ELŻBIETA JANICKA

skarbnik

KRYSTYNA BRATKOWSKA

członkowie

HELENA DATNER

MAREK GUMKOWSKI

AGATA PATALAS

JADWIGA WANIAKOWA

RADA

przewodniczący

JERZY JEDLICKI

profesor, Instytut Historii PAN

członkowie

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI

senator RP

HALINA BORTNOWSKA

publicystka

CEZARY GAWRYŚ

prezes Towarzystwa „Więź”

JANUSZ GRZELAK

profesor psychologii, UW

ALDONA JAWŁOWSKA

profesor

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

HENRYK LIPSZYC

japonista

MIROSŁAWA MARODY

profesor, Instytut Socjologii UW

MAREK NOWICKI

prezes

Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka

ANDRZEJ OSĘKA

publicysta

BARBARA PETROZOLIN-SKOWROŃSKA

historyk

ANDRZEJ SICIŃSKI

profesor

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

KRYSTYNA STARCZEWSKA

dyrektor

I Liceum Społecznego w Warszawie

STEFAN STARCZEWSKI

prezes Fundacji Kultury

ANTONI SUŁEK

profesor, Instytut Socjologii UW

JERZY TOMASZEWSKI

profesor, Instytut Historyczny UW

MAGDALENA TULLI

pisarka

FELIKS TYCH

dyrektor

Żydowskiego Instytutu Historycznego

KRYSTYNA ZACHWATOWICZ-WAJDA

profesor

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

OświadczenieOdżyła ostatnio dyskusja nad ideą i kształtem centrum przeciw wypędzeniom. W zeszłorocznej debacie na ten temat „Otwarta Rzeczpospolita” wyraziła pogląd, iż „[…] rzeczą bardzo ważną jest badanie kontekstów i przyczyn konfliktów prowadzących do zbrodni ludobójstwa oraz do czystek etnicznych. Jest też ważne prowadzenie na wielką skalę działalności wydawniczej i edukacyjnej, która takim aktom totalitarnej przemocy będzie w przyszłości przeciwdziałać. Jednakże badania takie i działalność nie powinny być monopolizowane przez jeden ośrodek”.


Nadal podtrzymujemy nasze stanowisko. Jednocześnie podzielamy obawy części europejskiej - w tym niemieckiej - opinii publicznej, która uważa, iż powołanie w Berlinie centrum o charakterze w przeważającej mierze narodowym - jak proponuje Związek Wypędzonych - prowadzić może do rywalizacji pamięci historycznych i przeciwstawiania cierpień jednych narodów cierpieniom innych. Czas nie zawsze goi rany, a spór o sens takiej tragedii jak wypędzenie może rozgorzeć z tym większym natężeniem w pokoleniach nie będących świadkami tragedii.


Byłby to czynnik destrukcyjny wobec projektu wspólnej Europy. Aby projekt europejski miał szansę zaistnieć, trzeba było ogromnej pracy pojednania. Wyrażamy przekonanie, że nikomu nie wolno zaprzepaścić lat owych wielkich wysiłków.

Prezes


Warszawa, 7 sierpnia 2003 r.