Informujemy, iż Otwarta Rzeczpospolita przystąpiła do II edycji konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach jednego z Programów Społeczeństwa Otwartego: „Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym”, którego intencją jest „zachęcenie organizacji pozarządowych do podejmowania działań dotyczących społecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad przejrzystości i odpowiedzialności instytucji zaufania społecznego”.

Zgłosiliśmy projekt zatytułowany Prawo przeciw nienawiści. Nasza propozycja została przyjęta i uzyskaliśmy środki na jej realizację w wysokości przekraczającej 30 tys. zł.

Celem projektu jest zbadanie w jakiej mierze i dlaczego instytucje prawa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie zapobiegają skutecznie aktom nienawiści rasowej, etnicznej i religijnej; czy winne są same przepisy prawa, czy raczej niedostateczny sposób ich wykorzystania.

Zaplanowano następujące działania:

Projekt będzie realizowany we współpracy z odpowiednio przeszkolonymi studentami prawa (zbieranie i analiza dokumentacji) oraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej (przygotowanie raportu). Czas realizacji listopad 2004 - październik 2005.