Nauczanie o Holokauście. Szkoła Letnia dla Nauczycieli


The Holocaust Memorial Resource and Education Center of Florida, USA

Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, Izrael

The Holocaust Memorial Resource and Education Center of Florida, USA

Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, Izrael

Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński, Polska

we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Galicja w Krakowie


zapraszają nauczycieli do udziału w Szkole Letniej


Nauczanie o Holokauście


Kraków 03-07 lipca 2006


Miejsca sesji:

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Galicja w Krakowie


Nasi wykładowcy:

. nauczyciele akademiccy oraz eksperci z USA, Izraela i Polski


Nasza misja:

budowanie sprawiedliwego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa poprzez włączenie nauczania o Holokauście do polskiego systemu szkolnictwa; badanie i zachowanie przeszłości dla bezpiecznej przyszłości


Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych z rejonu Małopolski. Uczestnicy spoza tego rejonu, trenerzy organizacji pozarządowych i studenci będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc.


Formularz zgłoszeniowy


imię i nazwisko


specjalizacja


nazwa szkoły


dane szkoły (ulica, miasto, gmina, telefon, e-mail)


adres prywatny (ulica, kod, miasto)


telefon kontaktowy, adres e-mailW ramach programu gwarantujemy Państwu dofinansowanie kosztów podróży oraz zakwaterowanie. Prosimy zaznaczyć, którą z poniższych opcji jest Pani/Pan zainteresowany:


zakwaterowanie (Dom Gościnny "Przegorzały", ul. Jodłowa 13, Kraków) tak nie


dofinansowanie kosztów podróży tak nie


Wstępne oszacowanie kosztów podróży PLN tak nie


dania wegetariańskie tak nieFormularz należy odesłać do 1 marca 2006 na adres:

Instytut Europeistyki UJ, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków, z dopiskiem „Nauczanie o Holocauście”

Informacja: tel.(+48 12) 429 80 00; e-mail: info@ces.uj.edu.plSłowo od Przewodniczącej Zarządu The Holocaust Memorial Resource and Education Center of Florida


Drogi Nauczycielu,

lekcje przeszłości są obowiązkiem nałożonym na nas, współczesnych. Jako nauczyciele mamy go wypełniać ucząc o niszczącej sile nienawiści, bigoterii i rasizmu, tak w czasach nazistowskich jak i obecnych.

W niektórych współczesnych ruchach społeczno-politycznych zadziwiająco znajomo pobrzmiewają echa haseł popularnych w Niemczech w latach 20-tych, 30-tych i 40-tych ubiegłego stulecia. Obojętność przypieczętowała los ofiar tamtej epoki; dzisiaj my nie możemy być obojętnymi świadkami.

Musimy przyjąć na siebie obowiązek edukowania powierzonych nam uczniów, tak aby mogli oni żyć w sprawiedliwym, uczciwym i wrażliwym społeczeństwie. Postępując inaczej sprzeniewierzamy się naszemu powołaniu.

Pamiętając o tym pragniemy, aby nasz program służył pomocą wszystkim nauczycielom uczącym o Holokauście.


Tess Wise

(Ocalona z Polski, nauczycielka)Sylwia Gajownik, Fundacja ZNAK, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków

(12) 61 99 538, 0602 582 397

www.tolerancja.pl; www.forum-znak.org.pl; www.fundacja.znak.com.pl