Wydawnictwo Sic! zapowiada na luty

 

Alain Finkielkraut,

W imię Innego. Antysemicka twarz lewicy,

przekład Renata Lis, przedmowa Konstanty Gebert

 

W eseju W imię Innego. Antysemicka twarz lewicy Alain Finkielkraut przedstawia – mające za tło konflikt izraelsko-palestyński – akty agresji wobec Żydów w Europie, a zwłaszcza we Francji. Akty te (m.in. podpalenia synagog i publiczne napaści) dokonywane najczęściej przez ludność arabsko-muzułmańską, lewicowa opinia publiczna próbuje przemilczać lub usprawiedliwiać. Antysemityzm, jak pisze autor, zmienił obóz: do tej pory kojarzony ze skrajną prawicą, teraz przeniósł się pod sztandary zaskakującego sojuszu, jaki broniąca praw człowieka lewica zawarła z islamistami. Jak mówi Finkielkraut, najgorsze w Europie jest ciągle przed nami. W każdym razie tak długo, jak długo naszą świadomość w tej sprawie będzie kształtował emocjonalny przekaz telewizyjny – dopowiada w Przedmowie Konstanty Gebert

 

Alain Finkielkraut (ur. 1949 w Paryżu) – filozof i publicysta francuski, jedyny syn polskiego Żyda więzionego w Auschwitz; jego ojciec był kuśnierzem. Do swoich korzeni nawiązywał w książce Le Juif imaginaire (Żyd z urojenia, 1981), jednak dopiero Porażka myślenia (1987, wydanie polskie 1992) stanowiła przełom w jego karierze jako krytyka „barbarzyństwa nowoczesnego świata”. Oryginalna refleksja Finkielkrauta wyrosła z francuskiego Maja ’68 i z czasem ewoluowała w stronę konserwatyzmu, nie daje się jednak jednoznacznie zaklasyfikować według tradycyjnych podziałów politycznych. Jego mistrzami intelektualnymi byli Hannah Arendt i Emmanuel Lévinas.

 

Patronat medialny: Gazeta.pl