Pamięć.

Historia Żydów polskich

przed, w czasie, i po Zagładzie


Barbara Engelking

Feliks Tych

Andrzej Żbikowski

Jolanta Żyndul

Fundacja Shalom wraz z gronem osób współpracujących – historyków, socjologów
i filozofów – podjęła się opracowania i wydania dzieła dokumentującego dzieje i kulturę polskich Żydów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Holocaustu. Inicjatywa ta wynikała z przekonania o niezbędności publikacji traktującej ten temat rzetelnie i wyczerpująco, mówiącej prawdę o kwestiach pomijanych milczeniem.


Książka ukazuje się w momencie szczególnym - w 60 rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Jej autorami są znani badacze historii Żydów z Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i Żydowskiego Instytutu Historycznego. Redakcji naukowej nad książką podjął się prof. Feliks Tych.


Książka adresowana jest przede wszystkim do młodych odbiorców – uczniów szkół średnich i gimnazjów. Poprzez zwartą narrację i bogato ilustrowaną formę książka pomoże zapoznać się z wielowiekową historią polskich Żydów i ich bogatym dziedzictwem kulturowym. Szczególny charakter odbiorcy książki wymagał przedstawienia obszernej i trudnej problematyki w sposób przystępny – za pomocą ciekawej narracji, licznych ilustracji i przemyślanego układu graficznego. Oprawy graficznej podjął się Tomasz Lec, doboru ilustracji dokonał Jan Jagielski z Działu Dokumentacji Zabytków Żydowskiego Instytutu Historycznego. Praca konsultowana była ze specjalistami, doświadczonymi w pracy z młodzieżą i tworzeniu publikacji do niej kierowanych.

Książka pomyślana jest również jako materiał pomocniczy dla nauczycieli historii
i przedmiotów humanistycznych. Jest zaopatrzona w mapy, diagramy, informacje statystyczne, fragmenty ważnych świadectw i dokumentów. W książce znajdą dla siebie ważne informacje zarówno osoby po raz pierwszy zapoznające się z tematem, jak i znawcy przedmiotu.


Cały nakład książki zostanie przekazany w darze dla polskich szkół. W pierwszej kolejności trafi do publicznych liceów ogólnokształcących i profilowanych.


Książka została wydana dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz The Task Force for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance and Research.