Aby wpłacić 1% na rzecz "Otwartej Rzeczpospolitej" należy:

Krok 1 - Obliczyć i wypełnić rubrykę w PIT

  1. Najpierw należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie obliczyć 1% od tego podatku.
  2. Przy wypełnianiu odpowiedniego formularza PIT (PIT -36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". Dla PIT-36 jest to pozycja nr 181, dla PIT-37 jest to pozycja 111, dla PIT-28 jest to pozycja 103.
  3. Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%. 1% obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT-36 z pozycji nr 180, dla PIT-37 z pozycji nr 110, dla PIT-28 z pozycji nr 102. Należy pamiętać, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 2 - wpłacić 1%

  1. Obliczoną kwotę należy wpłacić przelewem na konto naszego Stowarzyszenia przed złożeniem PIT-u do Urzędu Skarbowego.
    Numer konta 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298
  2. Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte następujące dane:
  3. Dowód wpłaty należy zachować przez 5 lat, tak jak wszystkie dokumenty dla Urzędu Skarbowego.

Krok 3 - Złożenie zeznania podatkowego
Formularz zeznania podatkowego PIT należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym w ustawowym terminie lub wysłać pocztą na adres Urzędu Skarbowego


Warszawa, 20 października 2005

Szanowni Państwo,

w związku z projektem wystąpienia na drogę prawną z powództwa cywilnego przeciwko Leszkowi Bublowi o naruszenie dóbr osobistych grona osób skarżących antysemickimi publikacjami i wypowiedziami w radiu i telewizji Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita zwraca do wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy są w posiadaniu lub mają dostęp do wydawanych przez Leszka Bubla książek i periodyków o tym charakterze, zwłaszcza zaś do jego telewizyjnych i radiowych wypowiedzi w ramach ostatniej kampanii prezydenckiej (np. w formie nagrań audio lub wideo) - o skontaktowanie się za pośrednictwem e-maila: otwarta@or.org.pl lub faksu: 828-11-21 z Zarządem Stowarzyszenia.

Nie możemy dopuścić, żeby demokratyczne zasady były wykorzystywane w celu rozpowszechniania mowy nienawiści, rasizmu i nietolerancji.

O dalszym biegu sprawy będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.

Zarząd Otwartej Rzeczypospolitej
Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii


Warszawa, 10 listopada 2005 r.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, czekamy na składki!

Chociaż do końca roku zostało półtora miesiąca, tegoroczną składkę zapłacił zaledwie co szósty z nas (na 276 członków składkę opłaciło 46 osób). Niestety, wielu ma zaległości z dwóch lat i więcej.

Jeśli w tej sprawie się nie zmobilizujemy, Otwartej Rzeczpospolitej będzie coraz trudniej. Nie tylko dlatego, że zabraknie na skromne biurowe wydatki. Może się też zdarzyć, że nie dostaniemy dotacji na planowane programy, bo potencjalni sponsorzy oczekują od nas także finansowego wkładu.

Dlatego znów proszę i apeluję: zapłaćcie składki i pamiętajcie o 1 procencie dla naszego Stowarzyszenia przy rozliczaniu się z fiskusem na początku przyszłego roku.

Krystyna Bratkowska
skarbnik

Informacji w sprawie składek udziela pani Ewa Haberka, otwarta@or.org.pl

Nr naszego konta bankowego: 66 1020 1055 0000 9702 0016 8088


Protokół z walnego zebrania


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie na elektroniczny adres "Otwartej Rzeczpospolitej" otwarta@or.org.pl Państwa adresów mailowych, abyśmy mogli na bieżąco informować wszystkich czlonków o działalności stowarzyszenia.


Archiwum komunikatów