Fragmenty audycji "Radia Maryja"
z lat 2001-2004 (w wersji dzwiękowej i tekstowej)
To samo w postaci gotowej do nagrania na płytę CD (okładka, PostScript) do odtworzenia na komputerze.

"Do nieśmiałych obrońców prawdy" - list otwarty, Rafał Maszkowski, II 2004.

"Otwarte społeczeństwo i jego radio" - Rafał Maszkowski, 2004, "Nigdy Więcej" nr 14.

Tekst Aliny Całej o Radiu Maryja, III 2004 r.

"Mowa Nienawiści"
fragmenty raportu opracowanego przez "Otwarta Rzeczpospolitą"
autorzy: Sergiusz Kowalski i Magdalena Tulli.
Wydanie książkowe ukazało się na jesieni 2003 roku nakładem wydawnictwa WAB
Tytuł: "Raport o mowie nienawiści - Zamiast procesu"
Autorzy: Sergiusz Kowalski i Magdalena Tulli

Artykuł prof. Michała Głowińskiego
pt.: "Zawsze to samo"
inspirowany książką Magdaleny Tulli i Sergiusza Kowalskiego
"Raport o mowie nienawiści"

The Grammar of Hate - about a study of hate speech in Poland, Sergiusz Kowalski.