Ostatnio ukazały się następujące książki:


AKCJA REINHARDT. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Red. Dariusz Libionka


Zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w 2002 r. i upamiętniającej 60. rocznicę rozpoczęcia akcji eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie znanej jako „AktionReinhardt“.


http://www.holocaustresearch.pl/polecamy21.htm
Dlaczego należy uczyć o Holokauście? Red. J. Ambrosewicz-Jacobs, Leszek Hońdo


Jest to zbiór esejów wybitnych specjalistów z zakresu nauczania o Holokauście wraz z opisem instytucji dysponujących narzędziami edukacyjnymi, powstały z myślą o czytelnikach, dla których proces nauczania-uczenia jest procesem otwartym, niekoniecznie ograniczonym do stałych ról: nauczyciel, uczeń...

Istnieje możliwość bezpłatnego zamówienia publikacji do celów edukacyjnych


http://www.holocaustresearch.pl/polecamy22.htm
Żydzi polscy w KL Auschwitz - wykazy imienne