Polecamy zapoznanie się z działalnością wymienionych organizacji:

www.dialog.org.pl - Forum Dialogu Miedzy Narodami

polish-jewish-heritage.org

www.pogranicze.sejny.pl/archiwum/jedwabne

www.midrasz.pl

www.forum-znak.org.pl

www.ajcf.pl - Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

www.jcrelations.net

http://www.galiciajewishmuseum.org/ - ślady żydowskiej przeszłości w Galicji

http://www.clil.pl/ - Chór Żydowski CLIL - jedyny tego rodzaju w Polsce - kultywuje żydowskie tradycje muzyczne oraz krzewi tolerancję i ideę dialogu kultur, śpiewając pieśni i piosenki w języku hebrajskim, jidysz oraz ladino. Chór liczy ponad trzydzieści osób w różnym wieku, czerpiących radość ze wspólnego śpiewania.

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza w IH UW

Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN

Europa wg Auschwitz - projektu reportażu-kroniki obozu Auschwitz-Birkenau

"Antyschematy"

"Bez Tytułu" (periodyk katolickiego środowiska w Wirku koło Rudy Śląskiej) fragment nr. 72, nr. 90

http://www.historiazydow.edu.pl/ Jest to pierwsza edukacyjna strona internetowa poświęcona historii i kulturze Żydów w j. polskim. Jej adresatami są nauczyciele i uczniowie.

http://www.pomagamy.pl/ Polska Akcja Humanitarna, wydaje niezależne pismo dla młodzieży. Jego celem jest przedstawienie młodym ludziom świata z perspektywy niezależnej prasy, propagowanie tolerancji i działalności społecznej.

http://www.radiomaryja.pl.eu.org/ ideologia Radia Maryja: dużo nagrań z transkryptami; analiza podejścia Radia do etyki dziennikarskiej, używania różnych metod propagandowych i czynników kształtujących poglądy Radia; słownik pojęć.

http://www.cyberhate.org/ - przeciwdziałanie nienawiści w WWW

zespół "Chmielnikers"

cmentarz żydowski w Łodzi

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Przewodnik Internetowy Edukacja dla Tolerancji

Bardzo prosimy o nadsyłanie adresów innych interesujących stron WWW:
www@or.org.pl