Umorzenie śledztwa w sprawie wydawnictw antysemickich

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała 30 lipca tego roku postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie rozpowszechniania publikacji antysemickich. Jak osobliwą logiką kierował się prokurator, pokazuje obszerne uzasadnienie, które przytaczamy w całości ze względu na znaczenie decyzji. Utrzymanie jej w mocy przez wyższe instancje oznaczałoby legalizację najbardziej jadowitych antysemickich wydawnictw.

Przypomnijmy, że o kolportowaniu tego rodzaju wydawnictw było niedawno dość głośno głównie dzięki Zuzannie Radzik, która starała się zainteresować władze kościelne, tym, co sprzedaje księgarnia Antyk, mieszcząca się na tyłach kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim w Warszawie. Przebieg tych starań opisała w artykule opublikowanym w Tygodniku Powszechnym ("Piwnice wciąż gniją", nr 13 z 13 marca 2003). Tekst ten dał początek żywej dyskusji na łamach Tygodnika: "Antysemityzm w podziemiach kościoła", nr 14 z 6 kwietnia 2003 i następne).

Wcześniej jeszcze, po zamieszczeniu w Rzeczpospolitej artykułu Aleksandry Cisłak na tenże temat oraz wskutek doniesienia Prezesa Gminy Żydowskiej w Warszawie o popełnieniu przestępstwa, Prokuratura Okręgowa w Warszawie, działając na polecenie Prokuratury Apelacyjnej, wszczęła najpierw postępowanie sprawdzające, a następnie dochodzenie i wreszcie śledztwo w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych oraz publicznego znieważenia grupy ludności pochodzenia żydowskiego z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej w sześciu zaskarżonych publikacjach.

Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa, wydane przez prokuratora Roberta Skawińskiego, delegowanego z prokuratury rejonowej do okręgowej, jest w tej dyskusji dokumentem godnym uważnej lektury. Uwadze czytelników polecamy sposób, w jaki autor postanowienia interpretuje artykuły 256 i 257 kk tudzież materiał dowodowy, w tym zwłaszcza zeznania przesłuchanych świadków oraz opinie przedłożone przez profesora Jerzego Tomaszewskiego, który w pierwszym etapie śledztwa powołany został przez prokuraturę jako biegły. Jego opinię i szczegółowe omówienie zaskarżonych publikacji można znaleźć na stronie internetowej Otwartej Rzeczypospolitej: http://or.icm.edu.pl/recenzje/

Tekst postanowienia pana prokuratora Skawińskiego podajemy w całości, bez ingerencji w styl, gramatykę, ortografię i interpunkcję.

Otwarta Rzeczpospolita
Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej o umorzeniu śledztwa w sprawie księgarni Antyk.

Uzasadnienie postanowienia sądowego, podtrzymujące w mocy wcześniejsze postanowienie Prokuratury Rejonowej.

Orzeczenie sądowe mogliśmy zamieścić dzięki uprzejmości Centrum Edukacyjnemu Kultury Żydowskiej