OTWARTE SPOTKANIA DYSKUSYJNE

organizowane przez Stowarzyszenie:

Odtwarzanie plików dźwiękowych OGG: http://www.vorbis.com/download.psp .