OTWARTA RZECZPOSPOLITA zamierza zamieszczać na swojej stronie naukowe recenzje z wybranych publikacji o charakterze antysemickim lub agresywnie nacjonalistycznym.

Podajemy do wiadomości ekspertyzy opracowane dla potrzeb śledztwa w sprawie wydawnictw antysemickich przez Jerzego Tomaszewskiego, profesora UW, wybitnego historyka polskich dziejów społecznych i gospodarczych oraz zagadnień narodościowych XX wieku. Profesor Tomaszewski był wieloletnim kierownikiem Centrum badania i nauczania dziejów i kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza, przy Wydziale His torycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem wielu opracowań z tej dziedziny oraz wydawnictw źródłowych. Ostatnio pod jego i Andrzeja Żbikowskiego redakcją ukazał się Leksykon Żydzi w Polsce: dzieje i kultura (wyd. Cyklady, Warszawa 2001).

NOWOŚĆ Pismo do prokuratury.

Inne recenzje: