Lista podręczników do gimnazjum - wiedza o społeczeństwie


Antosik R.
2. Antosik R., Wiedza o społeczeństwie. Zeszyt ćwiczeń dla I klasy gimnazjum. Arka, Poznań 2002.

Batko A.
22. Żak J., Batko A., Wiedza obywatelska w gimnazjum. "Zamiast korepetycji", Kraków 2003

Gensler M.
17. Gensler M., Marciniak E., Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Podręcznik oraz Zeszyt ćwiczeń. WSiP, Warszawa 2000.

Grochowska-Piróg A.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
15. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Sobiecki R., Sulczewski G., Żak J., Wiedza o społeczeństwie. III klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Kalinowska F.
5. Kalinowska F., Wychowanie obywatelskie. Podręcznik gimnazjalny. "Efka", Piła 2002.

Klimowicz A.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Konopka H.
7. Konopka H., Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Podręcznik dla gimnazjum. Graf-Punkt, Warszawa 1999.

Kosińska E.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
15. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Sobiecki R., Sulczewski G., Żak J., Wiedza o społeczeństwie. III klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Królikowska E.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Królikowski J.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.
8. Królikowski J., Żyję wśród innych. Cz. I. Juka, Warszawa 2001.
9. Królikowski J., Żyję wśród innych. Cz. II. Juka, Warszawa 2001.

Król T.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Kruk-Kubarska J.
16. Kulesza M., Kruk-Kubarska J., Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. WSiP, Warszawa 2004.

Kryszk K.
12. Kryszk K., Kryszk R., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik I. Zeszyt ćwiczeń I. Podręcznik II. Rożak, Gdańsk 1999 i 2000.

Kryszk R.
12. Kryszk K., Kryszk R., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik I. Zeszyt ćwiczeń I. Podręcznik II. Rożak, Gdańsk 1999 i 2000.

Kulesza M.
16. Kulesza M., Kruk-Kubarska J., Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. WSiP, Warszawa 2004.

Kurczałek I.
18. Kurczałek I., Ura D., Urban M., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy I gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.
19. Kurczałek I., Ura D., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy II gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.
20. Kurczałek I., Ura D., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy III gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.

Leyko M.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Marciniak E.
17. Gensler M., Marciniak E., Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Podręcznik oraz Zeszyt ćwiczeń. WSiP, Warszawa 2000.

Maśnik K.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Merta T.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Pacewicz A.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Pacholska M.
1. Pacholska M., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla pierwszej klasy gimnazjum. Arka, Poznań 2002.

Podbielkowski M.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Putyński L.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Rulka J.
10. Rulka J., Wychowanie obywatelskie. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. PWN, Warszawa 2001.

Rutkowska-Paszta M.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Sińczak J.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Sobiecki R.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
15. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Sobiecki R., Sulczewski G., Żak J., Wiedza o społeczeństwie. III klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Strzemieczny J.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Sulczewski G.
15. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Sobiecki R., Sulczewski G., Żak J., Wiedza o społeczeństwie. III klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Suska E.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Ura D.
18. Kurczałek I., Ura D., Urban M., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy I gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.
19. Kurczałek I., Ura D., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy II gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.
20. Kurczałek I., Ura D., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy III gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.

Urban M.
18. Kurczałek I., Ura D., Urban M., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy I gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.

Wilkońska J.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Wojtaszczyk K.
11. Wojtaszczyk K., Załęski P., Wychowanie obywatelskie. Wiedza o społeczeństwie. Pazdro, Warszawa 2002.

Woronicz J.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Wróbel J.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.

Zachara B.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Załęski P.
11. Wojtaszczyk K., Załęski P., Wychowanie obywatelskie. Wiedza o społeczeństwie. Pazdro, Warszawa 2002.

Zamorska U.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.

Żak J.
15. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Sobiecki R., Sulczewski G., Żak J., Wiedza o społeczeństwie. III klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
21. Żak J., Wiedza obywatelska w gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń. "Zamiast korepetycji", Kraków 2000.
22. Żak J., Batko A., Wiedza obywatelska w gimnazjum. "Zamiast korepetycji", Kraków 2003