Lista podręczników do gimnazjum - wiedza o społeczeństwie

22. Żak J., Batko A., Wiedza obywatelska w gimnazjum. "Zamiast korepetycji", Kraków 2003
21. Żak J., Wiedza obywatelska w gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń. "Zamiast korepetycji", Kraków 2000.
15. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Sobiecki R., Sulczewski G., Żak J., Wiedza o społeczeństwie. III klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
1. Pacholska M., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla pierwszej klasy gimnazjum. Arka, Poznań 2002.
12. Kryszk K., Kryszk R., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik I. Zeszyt ćwiczeń I. Podręcznik II. Rożak, Gdańsk 1999 i 2000.
18. Kurczałek I., Ura D., Urban M., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy I gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.
19. Kurczałek I., Ura D., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy II gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.
20. Kurczałek I., Ura D., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy III gimnazjum., Żak, Warszawa 2003.
3. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. I. CEO, Warszawa 2003.
4. Merta T., Pacewicz A., Królikowski J., Suska E., Wróbel J., Podbielkowski M., Królikowska E., Rutkowska-Paszta M., Klimowicz A., Sińczak J., Strzemieczny J., Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona, cz. II. CEO, Warszawa 2003.
7. Konopka H., Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Podręcznik dla gimnazjum. Graf-Punkt, Warszawa 1999.
17. Gensler M., Marciniak E., Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Podręcznik oraz Zeszyt ćwiczeń. WSiP, Warszawa 2000.
16. Kulesza M., Kruk-Kubarska J., Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. WSiP, Warszawa 2004.
2. Antosik R., Wiedza o społeczeństwie. Zeszyt ćwiczeń dla I klasy gimnazjum. Arka, Poznań 2002.
14. Kosińska E., Król T., Leyko M., Maśnik K., Putyński L., Sobiecki R., Woronicz J., Zamorska U., Wilkońska J., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. II klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
13. Grochowska-Piróg A., Kosińska E., Król T., Maśnik K., Sobiecki R., Wilkońska J., Woronicz J., Zachara B., Zamorska U., Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. I klasa gimnazjum. Rubikon, Kraków 2001.
10. Rulka J., Wychowanie obywatelskie. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. PWN, Warszawa 2001.
5. Kalinowska F., Wychowanie obywatelskie. Podręcznik gimnazjalny. "Efka", Piła 2002.
11. Wojtaszczyk K., Załęski P., Wychowanie obywatelskie. Wiedza o społeczeństwie. Pazdro, Warszawa 2002.
9. Królikowski J., Żyję wśród innych. Cz. II. Juka, Warszawa 2001.
8. Królikowski J., Żyję wśród innych. Cz. I. Juka, Warszawa 2001.