SZKOŁA OTWARTOŚCI

Celem programu "Szkoła Otwartości" jest informowanie nauczycieli i uczniów o dostępnych na rynku podręcznikach do przedmiotów humanistycznych.

Baza danych zawiera opis podręcznika z punktu widzenia dydaktyki oraz z perspektywy wartości propagowanych przez Stowarzyszenie.

Program sponsorują:
Fundacja im. Stefana Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Kryteria oceny opracowali:
Elżbieta Janicka, Magdalena Kowalska, Alina Molisak, Katarzyna Porembska, Robert Szuchta, Zofia Zasacka, Daniel Zych, Tomasz Żukowski.

Opisy przygotowują:
Agnieszka Beynar, Witold Głowacki, Justyna Górny, Maciej Górny, Magdalena Kowalska, Katarzyna Nadana, Zofia Wóycicka.


Oferta warsztatów.

Omówienia:


Referaty na pierwszym spotkaniu "Otwartej Rzeczpospolitej" z cyklu poświęconego  analizie podreczników szkolnych:
Maciej  Górny - historia
Magdalena Kowalska - język polski

Teksty do "Dyskusji Edukacyjnej" 7 czerwca 2003
Tomka Żukowskiego pt.:"Życzliwość czy prawo - tolerancja w szkole republikańskiej"
Jerzego Jedlickiego pt.: "Fałszywa alternatywa - spór z Tomkiem Żukowskim"

Seks, kłamstwa i wychowanie do życia w rodzinie - opracowali Katarzyna Chmielewska i Tomasz Żukowski

Artykuł Marii Drapelli "Od łaskawej obojętności do niechęci. Niekatolik w podręcznikach i lekturach szkolnych." ("Tygodnik Powszechny")
http://tygodnik.onet.pl/1548,1204447,dzial.html

Możliwość zamówienia bezpłatnej publikacji "Dlaczego należy uczyć o Holokauście?"

Amerykański podręcznik "The Holocaust and Genocide: the Betrayal of Humanity" do pobrania.

Trzyletni program wychowawczy: wychowanie wielokulturowe- szukać podobieństw, szanować różnice. Mgr Ewa Klinger.


OPIS PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

wychowanie do życia w rodzinie

kryteria opisu

kryteria opisu

sprawozdanie

sprawozdanie

sprawozdanie

sprawozdanie

lista podręczników według:

wydawnictw

wydawnictw

wydawnictw

wydawnictw

autorów

autorów

autorów

autorów

tytułów

tytułów

tytułów

tytułów

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

wychowanie do życia w rodzinie