Lista podręczników do gimnazjum - język polski


Adamska A.
57. Adamska A., Mazur B., U źródła. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy I gimnazjum. Wyd. eMPi2.
59. Adamska A., Mazur B. U źródła. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy II gimnazjum. Wyd. eMPi2.

Antosik C.
66. Antosik C., Biała A., Krawczyk A., Ożarowska K., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. I. WP ZNP.
67. Antosik C., Biała, A, Krawczyk A., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. II. WP ZNP.
68. Antosik C., Biała, A, Krawczyk A., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. III. WP ZNP.

Bartosiewicz M.
15. Bartosiewicz M., Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I. (według MEN); Elbanowska S., Szylarska-Kowalska E., Tomalkiewicz J., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego, klasa I gimnazjum (według Biblioteki Analiz). Juka.

Bartoszewska M.
4. Bartoszewska M., Edukacja Europejska. Program ścieżki edukacyjnej. MAC.

Basińska M.
2. Basińska M., Grodecka E., Nasza mała ojczyzna - Lubelszczyzna. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Arka.

Biała A.
66. Antosik C., Biała A., Krawczyk A., Ożarowska K., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. I. WP ZNP.

Bobiński W.
48. Bobiński W., Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy II gimnazjum. WSiP.
49. Bobiński W., Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum. WSiP.

Bojczewska T.
30. Bojczewska T., Język polski. Gimnazjum. Klasa I. Materiały pomocnicze dla ucznia. OWP Adam.
31. Bojczewska T., Język polski. Gimnazjum. Klasa I. Ćwiczenia z literatury i teorii literatury, z gramatyki, ortografii i interpunkcji. OWP Adam.

Chmielewski W.
3. Thorn M., Chmielewski W., Między Toruniem a Malborkiem. CD-ROM. Program multimedialny. Arka.

Chomiuk A.
60. Chomiuk A., Obmyślam świat. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do klasy I gimnazjum. Wyd. Innowacje.
61. Chomiuk A., Obmyślam świat. Ćwiczenia do języka polskiego kl. I gimn. Wyd. Innowacje.
62. Chomiuk A., Obmyślam świat. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do klasy II gimnazjum. Wyd. Innowacje. Wyd. Innowacje.
62a. Chomiuk A., Obmyślam świat. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do klasy II gimnazjum. Wyd. Innowacje.

Chwastniewska D.
13. Chwastniewska D., Nauka o języku dla klasy pierwszej. Część 1. GWO.

Danielewicz M.
41. Danielewicz M., Kto czyta nie błądzi. Mowa polska. Podręcznik dla klasy I. Stentor.
42. Danielewicz M., Kto czyta nie błądzi. Mowa polska. Podręcznik dla klasy II. Stentor.
43. Danielewicz M., Kto czyta nie błądzi. Mowa polska. Podręcznik dla klasy III. Stentor.
43a. Danielewicz M., Kto czyta nie błądzi. Mowa polska. Zeszyt ćwiczeń. Klasy I-III. Stentor.

Detka J.
19. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Wypisy z literatury. Klasa 1 gimnazjum. MAC.
20. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Wypisy z literatury. Klasa 2 gimnazjum. MAC.
21. Detka J., Jas M., Przygoda z nauczaniem - uczeniem się. Przewodniki metodyczne dla nauczycieli gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1-4. MAC.
22. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Kształcenie językowe. Klasa 1 gimnazjum. MAC.
23. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Kształcenie językowe. Klasa 1 gimnazjum. MAC.
24. Detka J., Jas M., Przygoda z nauczaniem - uczeniem się. Przewodniki metodyczne dla nauczycieli gimnazjum. Klasa 2. Cz. 1-4. MAC.
24a. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa 1 gimnazjum. MAC.
24b. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa 2 gimnazjum. MAC.

Dietrich J.
32. Dietrich J., Zacharska A., Ślad na fali. Język polski w gimnazjum. Teksty i ćwiczenia. Podręcznik dla klasy I. Oświata.
33. Dietrich J., Zacharska A., Ślad na fali. Język polski w gimnazjum. Teksty i ćwiczenia. Podręcznik dla klasy II. Oświata.
34. Dietrich J., Zacharska A., Ślad na fali. Język polski w gimnazjum. Podręcznik dla klasy III. Teksty i ćwiczenia. Oświata.

Dzierzgowska A.
73. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x.
73a. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2000
73b. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x
73c. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2001

Elbanowska S.
15. Bartosiewicz M., Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I. (według MEN); Elbanowska S., Szylarska-Kowalska E., Tomalkiewicz J., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego, klasa I gimnazjum (według Biblioteki Analiz). Juka.

Gałczyńska E.
65. Gałczyńska E., Szczepańska E., Język polski w gimnazjum. Nauka o języku. Podręcznik dla klas I-III. Korepetytor.

Garsztka T.
74. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G., Do Itaki. Z XX i XXI wieku. Kształcenie literacko kulturowe. Podręcznik dla ucznia. I klasa gimnazjum. Znak.
75. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G., Do Itaki. Z panem Cogito. Kształcenie literacko kulturowe. Podręcznik dla ucznia. II klasa gimnazjum. Znak.
76. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G., Do Itaki. W rodzinnej Europie. Kształcenie literacko kulturowe. Podręcznik dla ucznia. III klasa gimnazjum. Znak.

Gis A.
1. Gis A., Zrozumieć słowo. Język polski. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum 1. Arka.
2. Gis A., Zrozumieć słowo. Język polski. Podręcznik do kształcenia literackiego. Gimnazjum 1. Arka.
4. Gis A., Nowosielska E., Zrozumieć słowo. Język polski. Poradnik dla nauczyciela. Gimnazjum 1. Arka.
5. Gis A., Zrozumieć słowo. Język polski. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum 2. Arka.
6. Gis A., Zrozumieć słowo. Język polski. Podręcznik do kształcenia literackiego. Gimnazjum 2. Arka.
8. Gis A., Nowosielska E., Zrozumieć słowo. Język polski. Poradnik dla nauczyciela. Gimnazjum 2. Arka.
9. Gis A., Zrozumieć słowo. Język polski. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum 3. Arka.
12. Gis A., Nowosielska E., Zrozumieć słowo. Język polski. Poradnik dla nauczyciela. Gimnazjum 3. Arka.

Gorzałczyńska-Mróz A.
14. Gorzałczyńska-Mróz A. i inni, Nauka o języku dla klasy pierwszej. Część 2. GWO.
38. Gorzałczyńska-Mróz A., Szulc M., Nauka o języku dla klasy I gimnazjum. Rożak.
40. Szulc M., Gorzałczyńska-Mróz A., Język polski. Nauka o języku dla klasy II gimnazjum. Rożak.

Górska B.
15. Bartosiewicz M., Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I. (według MEN); Elbanowska S., Szylarska-Kowalska E., Tomalkiewicz J., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego, klasa I gimnazjum (według Biblioteki Analiz). Juka.
16. Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Zeszyt ćwiczeń. Juka.
17. Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Ślad człowieka. Podręcznik do języka polskiego. Klasa II gimnazjum. Warszawa 2002. Juka.

Grabowska Z.
74. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G., Do Itaki. Z XX i XXI wieku. Kształcenie literacko kulturowe. Podręcznik dla ucznia. I klasa gimnazjum. Znak.
75. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G., Do Itaki. Z panem Cogito. Kształcenie literacko kulturowe. Podręcznik dla ucznia. II klasa gimnazjum. Znak.
76. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G., Do Itaki. W rodzinnej Europie. Kształcenie literacko kulturowe. Podręcznik dla ucznia. III klasa gimnazjum. Znak.

Grądzka M.
72. Grądzka M., Magda E., Rozumiem świat. Zbiór ćwiczeń z języka polskiego dla gimnazjum. Klasa I. WP ZNP.

Grodecka E.
2. Basińska M., Grodecka E., Nasza mała ojczyzna - Lubelszczyzna. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Arka.

Gustowicz J.
63. Gustowicz J., Szymonek E., Tora M., Błękitna szkoła. Język polski. Cogito... Podręcznik dla klasy I. Kleks.
64. Gustowicz J., Szymonek E., Tora M., Błękitna szkoła. Język polski. Cogito... Podręcznik dla klasy II z antologią tekstów. Kleks.
64a. Gustowicz J., Tora M., Błękitna szkoła. Język polski. Cogito... Podręcznik dla klasy III. Kleks.

Izdebski T.
73. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x.
73a. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2000
73b. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x
73c. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2001

Jas M.
19. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Wypisy z literatury. Klasa 1 gimnazjum. MAC.
20. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Wypisy z literatury. Klasa 2 gimnazjum. MAC.
21. Detka J., Jas M., Przygoda z nauczaniem - uczeniem się. Przewodniki metodyczne dla nauczycieli gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1-4. MAC.
22. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Kształcenie językowe. Klasa 1 gimnazjum. MAC.
23. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Kształcenie językowe. Klasa 1 gimnazjum. MAC.
24. Detka J., Jas M., Przygoda z nauczaniem - uczeniem się. Przewodniki metodyczne dla nauczycieli gimnazjum. Klasa 2. Cz. 1-4. MAC.
24a. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa 1 gimnazjum. MAC.
24b. Detka J., Jas M., Przygoda z czytaniem. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa 2 gimnazjum. MAC.

Jędrychowska M.
53. Jędrychowska M., Kłakówna Z. i inni, To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Teksty i zadania. Ćwiczenia językowe. Klasa I gimnazjum. Wyd. Edukacyjne.
54. Jędrychowska M., Kłakówna Z. i inni, To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Teksty i zadania. Ćwiczenia językowe. Klasa II gimnazjum. Wyd. Edukacyjne.
55. Jędrychowska M., Kłakówna Z. i inni, To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Teksty i zadania. Ćwiczenia językowe. Klasa III gimnazjum. Wyd. Edukacyjne.

Kasprzykowa B.
58. Kasprzykowa B., Naucz się dziwić. Literatura i sztuka. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. (obudowa medialna - kaseta video i 2 kasety magnetofonowe). Wyd. eMPi2.

Korulska E.
73. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x.
73a. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2000
73b. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x
73c. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2001

Kowalczykowa A.
44. Kowalczykowa A., Mrowcewicz K., Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Podręcznik dla klasy I. Stentor.
45. Kowalczykowa A., Mrowcewicz K., Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Podręcznik dla klasy II. Stentor.
46. Kowalczykowa A., Mrowcewicz K., Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Podręcznik dla klasy III. Stentor.

Kowalikowa J.
29. Kowalikowa J., Żydek-Bednarczuk U., Mów i pisz po polsku. Podręcznik do języka dla gimnazjalistów. Od Nowa.

Krawczyk A.
66. Antosik C., Biała A., Krawczyk A., Ożarowska K., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. I. WP ZNP.
67. Antosik C., Biała, A, Krawczyk A., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. II. WP ZNP.
68. Antosik C., Biała, A, Krawczyk A., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. III. WP ZNP.

Krzyczkowska A.
69. Krzyczkowska A., Starz R., Szpak E., Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy I. WP ZNP.
70. Krzyczkowska A., Starz R., Szpak E., Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy II. WP ZNP.
71. Krzyczkowska A., Starz R., Szpak E., Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III. WP ZNP.

Kuklińska J.
5. Kuklińska J., Osiecki J., Świętokrzyskie - skarby Ziemi, serce Polski. Program nauczania w gimnazjum, kl. 1-3. MAC.

Ługowska M.
73. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x.
73a. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2000
73b. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x
73c. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2001

Magda E.
72. Grądzka M., Magda E., Rozumiem świat. Zbiór ćwiczeń z języka polskiego dla gimnazjum. Klasa I. WP ZNP.

Mazur B.
57. Adamska A., Mazur B., U źródła. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy I gimnazjum. Wyd. eMPi2.
59. Adamska A., Mazur B. U źródła. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy II gimnazjum. Wyd. eMPi2.

Michałkiewicz T.
25. Michałkiewicz T., Język polski. Kształcenie kulturowe. Rozwinąć skrzydła. Gimnazjum klasa 1. Część 1. Nowa Era.
26. Michałkiewicz T., Język polski. Kształcenie kulturowe. Rozwinąć skrzydła. Gimnazjum klasa 1. Część 2. Nowa Era.
27. Michałkiewicz T., Język polski. Kształcenie kulturowe. Rozwinąć skrzydła. Gimnazjum klasa 2. Część 1. Nowa Era.
28. Michałkiewicz T., Język polski. Kształcenie kulturowe. Rozwinąć skrzydła. Gimnazjum klasa 2. Część 2. Nowa Era.
28a. Michałkiewicz T., Język polski. Kształcenie kulturowe. Rozwinąć skrzydła. Gimnazjum klasa 3. Część 1. Nowa Era.
36. Michałkiewicz T., Rozwinąć skrzydła. Kształcenie kulturowe. Klasa 1. Prószyński.

Milewska B.
39. Milewska B., Milewska I., Język polski. Wypisy. Dziwię się światu. Podręcznik dla klasy I. Rożak.

Milewska I.
39. Milewska B., Milewska I., Język polski. Wypisy. Dziwię się światu. Podręcznik dla klasy I. Rożak.

Mrazek H.
56. Mrazek H., Potaś M., To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Ćwiczenia językowe. Klasa 3 gimnazjum. Wyd. Edukacyjne.

Mrowcewicz K.
44. Kowalczykowa A., Mrowcewicz K., Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Podręcznik dla klasy I. Stentor.
45. Kowalczykowa A., Mrowcewicz K., Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Podręcznik dla klasy II. Stentor.
46. Kowalczykowa A., Mrowcewicz K., Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Podręcznik dla klasy III. Stentor.

Nagajowa M.
47. Nagajowa M., Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla klasy I gimnazjum. WSiP.
50. Nagajowa M., Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego w klasie I gimnazjum. WSiP.

Nartowska B.
73. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x.
73a. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2000
73b. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x
73c. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2001

Nowosielska E.
3. Nowosielska E., Zrozumieć słowo. Język polski. Skoroszyt gimnazjalisty. Gimnazjum 1. Arka.
4. Gis A., Nowosielska E., Zrozumieć słowo. Język polski. Poradnik dla nauczyciela. Gimnazjum 1. Arka.
7. Nowosielska E., Zrozumieć słowo. Język polski. Skoroszyt gimnazjalisty. Gimnazjum 2. Arka.
8. Gis A., Nowosielska E., Zrozumieć słowo. Język polski. Poradnik dla nauczyciela. Gimnazjum 2. Arka.
11. Nowosielska E., Zrozumieć słowo. Język polski. Skoroszyt gimnazjalisty. Gimnazjum 3. Arka.
12. Gis A., Nowosielska E., Zrozumieć słowo. Język polski. Poradnik dla nauczyciela. Gimnazjum 3. Arka.

Olszowska G.
74. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G., Do Itaki. Z XX i XXI wieku. Kształcenie literacko kulturowe. Podręcznik dla ucznia. I klasa gimnazjum. Znak.
75. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G., Do Itaki. Z panem Cogito. Kształcenie literacko kulturowe. Podręcznik dla ucznia. II klasa gimnazjum. Znak.
76. Garsztka T., Grabowska Z., Olszowska G., Do Itaki. W rodzinnej Europie. Kształcenie literacko kulturowe. Podręcznik dla ucznia. III klasa gimnazjum. Znak.

Orłowa A.
51. Orłowa A., Synowiec H., Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy II. WSiP.
52. Orłowa A., Synowiec H., Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III. WSiP.

Osiecki J.
5. Kuklińska J., Osiecki J., Świętokrzyskie - skarby Ziemi, serce Polski. Program nauczania w gimnazjum, kl. 1-3. MAC.

Ożarowska K.
66. Antosik C., Biała A., Krawczyk A., Ożarowska K., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. I. WP ZNP.

Podracki J.
35. Podracki J., Porayski-Pomsta J., Nasz język ojczysty. Podręcznik dla klasy I-III. Oświata.

Porayski-Pomsta J.
35. Podracki J., Porayski-Pomsta J., Nasz język ojczysty. Podręcznik dla klasy I-III. Oświata.

Potaś M.
56. Mrazek H., Potaś M., To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Ćwiczenia językowe. Klasa 3 gimnazjum. Wyd. Edukacyjne.

Sekulska G.
15. Bartosiewicz M., Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I. (według MEN); Elbanowska S., Szylarska-Kowalska E., Tomalkiewicz J., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego, klasa I gimnazjum (według Biblioteki Analiz). Juka.
16. Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Zeszyt ćwiczeń. Juka.
17. Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Ślad człowieka. Podręcznik do języka polskiego. Klasa II gimnazjum. Warszawa 2002. Juka.

Starczewska K.
73. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x.
73a. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa I gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2000
73b. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 1, PWN, Warszawa 200x
73c. Dzierzgowska A., Izdebski T., Ługowska M., Korulska E., Starczewska K., Nartowska B., Świat Średniowieczny, Podręcznik,. Klasa II gimnazjum, cz. 2, PWN, Warszawa 2001

Starz R.
69. Krzyczkowska A., Starz R., Szpak E., Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy I. WP ZNP.
70. Krzyczkowska A., Starz R., Szpak E., Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy II. WP ZNP.
71. Krzyczkowska A., Starz R., Szpak E., Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III. WP ZNP.

Staszewska K.
66. Antosik C., Biała A., Krawczyk A., Ożarowska K., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. I. WP ZNP.
67. Antosik C., Biała, A, Krawczyk A., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. II. WP ZNP.
68. Antosik C., Biała, A, Krawczyk A., Staszewska K., Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. III. WP ZNP.

Synowiec H.
51. Orłowa A., Synowiec H., Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy II. WSiP.
52. Orłowa A., Synowiec H., Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III. WSiP.

Szczepańska E.
65. Gałczyńska E., Szczepańska E., Język polski w gimnazjum. Nauka o języku. Podręcznik dla klas I-III. Korepetytor.

Szpak E.
69. Krzyczkowska A., Starz R., Szpak E., Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy I. WP ZNP.
70. Krzyczkowska A., Starz R., Szpak E., Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy II. WP ZNP.
71. Krzyczkowska A., Starz R., Szpak E., Czytam świat. Człowiek i język. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III. WP ZNP.

Szulc M.
38. Gorzałczyńska-Mróz A., Szulc M., Nauka o języku dla klasy I gimnazjum. Rożak.
40. Szulc M., Gorzałczyńska-Mróz A., Język polski. Nauka o języku dla klasy II gimnazjum. Rożak.

Szylarska-Kowalska E.
15. Bartosiewicz M., Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I. (według MEN); Elbanowska S., Szylarska-Kowalska E., Tomalkiewicz J., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego, klasa I gimnazjum (według Biblioteki Analiz). Juka.

Szymonek E.
63. Gustowicz J., Szymonek E., Tora M., Błękitna szkoła. Język polski. Cogito... Podręcznik dla klasy I. Kleks.
64. Gustowicz J., Szymonek E., Tora M., Błękitna szkoła. Język polski. Cogito... Podręcznik dla klasy II z antologią tekstów. Kleks.

Thorn M.
3. Thorn M., Chmielewski W., Między Toruniem a Malborkiem. CD-ROM. Program multimedialny. Arka.

Tomalkiewicz J.
15. Bartosiewicz M., Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I. (według MEN); Elbanowska S., Szylarska-Kowalska E., Tomalkiewicz J., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego, klasa I gimnazjum (według Biblioteki Analiz). Juka.

Tora M.
63. Gustowicz J., Szymonek E., Tora M., Błękitna szkoła. Język polski. Cogito... Podręcznik dla klasy I. Kleks.
64. Gustowicz J., Szymonek E., Tora M., Błękitna szkoła. Język polski. Cogito... Podręcznik dla klasy II z antologią tekstów. Kleks.
64a. Gustowicz J., Tora M., Błękitna szkoła. Język polski. Cogito... Podręcznik dla klasy III. Kleks.

Wielecki K.
15. Bartosiewicz M., Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego. Klasa I. (według MEN); Elbanowska S., Szylarska-Kowalska E., Tomalkiewicz J., Bohaterowie różnych czasów. Podręcznik do języka polskiego, klasa I gimnazjum (według Biblioteki Analiz). Juka.
16. Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Bohaterowie różnych czasów. Zeszyt ćwiczeń. Juka.
17. Górska B., Sekulska G., Wielecki K., Ślad człowieka. Podręcznik do języka polskiego. Klasa II gimnazjum. Warszawa 2002. Juka.

Wierzbicka-Piotrowska E.
37. Wierzbicka-Piotrowska E., Język polski. Kształcenie językowe. Rozwinąć skrzydła. Podręcznik dla gimnazjum. Prószyński.

Zacharska A.
32. Dietrich J., Zacharska A., Ślad na fali. Język polski w gimnazjum. Teksty i ćwiczenia. Podręcznik dla klasy I. Oświata.
33. Dietrich J., Zacharska A., Ślad na fali. Język polski w gimnazjum. Teksty i ćwiczenia. Podręcznik dla klasy II. Oświata.
34. Dietrich J., Zacharska A., Ślad na fali. Język polski w gimnazjum. Podręcznik dla klasy III. Teksty i ćwiczenia. Oświata.

Żydek-Bednarczuk U.
29. Kowalikowa J., Żydek-Bednarczuk U., Mów i pisz po polsku. Podręcznik do języka dla gimnazjalistów. Od Nowa.