Lista podręczników do gimnazjum - historia


Bartoszewska M.
4. Bartoszewska M., Edukacja Europejska. Program ścieżki edukacyjnej. MAC.

Basińska M.
2. Basińska M., Grodecka E., Nasza mała ojczyzna - Lubelszczyzna. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Arka.

Bąkowski D.
45. Bąkowski D., Historia 1. Podręcznik. Operon.
46. Bąkowski D., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń. Operon.

Bednarski W.
16. Bednarski W., Pać S., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Średniowiecze. Klasa I, cz. 2. Bellona.
50. Bednarski W., Pać S., Szcześniak A., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik dla II klasy gimnazjum. PWE.

Bentkowska-Sztontyk Z.
60. Bentkowska-Sztontyk Z., Wach E., Historia 2. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Wiking.
61. Bentkowska-Sztontyk Z., Wach E., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum. Wiking.

Bleja-Sosna B.
15. Bleja-Sosna B., Zeszyty ćwiczeń. Historia I, II, III. BEA.

Bobiński W.
69. Bobiński W., Historia ludzi. Od początku do wielkich odkryć geograficznych. 1 klasa gimnazjum. Znak.
70. Szymanowski G., (współpraca Bobiński W.), Historia ludzi. 2 klasa gimnazjum. Od renesansu do Rewolucji Październikowej. Znak.

Chmielewski K.
53. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Świat nowożytny. Renesans, barok. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54a. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowoczesny od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Podręcznik. Klasa III, cz. 1. PWN.

Chmielewski W.
3. Thorn M., Chmielewski W., Między Toruniem a Malborkiem. CD-ROM. Program multimedialny. Arka.

Chmiel L.
0. Chmiel L., Jagiełło B., Syta A., Historia. Klasa 3 gimnazjum. Podręcznik. Adam, Warszawa 2002.
42. Chmiel L., Historia. Klasa I. Muza Szkolna.
43. Syta A., Chmiel L., Historia, Klasa II gimnazjum. Muza Szkolna.

Ćwikła E.
27b. Ćwikła E., Polska w świecie 1939-2001. Graf-Punkt.

Dzierzgowska A.
52. Starczewska K, Korulska E., Izdebski T., Laskowski P., Ługowska M., Dzierzgowska A., Nartowska B., Świat średniowieczny. Podręcznik, Klasa I. PWN.
53. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Świat nowożytny. Renesans, barok. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54a. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowoczesny od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Podręcznik. Klasa III, cz. 1. PWN.

Grodecka E.
2. Basińska M., Grodecka E., Nasza mała ojczyzna - Lubelszczyzna. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Arka.

Gwóźdź J.
35. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
36. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
37. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
38. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
39. Gwóźdź J., Stanisławski K., Jóźwik S., Soliński R., Machnicki J., Wołowiec J., W drodze do drugiego słońca. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii w gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1 i 2. MAC.

Izdebski T.
52. Starczewska K, Korulska E., Izdebski T., Laskowski P., Ługowska M., Dzierzgowska A., Nartowska B., Świat średniowieczny. Podręcznik, Klasa I. PWN.

Jagiełło B.
0. Chmiel L., Jagiełło B., Syta A., Historia. Klasa 3 gimnazjum. Podręcznik. Adam, Warszawa 2002.

Jakubowski W.
47. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Klasa I. Pazdro.
48. Jakubowski W., Włodarczyk M., Starożytność i średniowiecze. Ćwiczenia. Klasa I. Pazdro.
49. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik, Klasa II. Pazdro.

Jankowiak S.
4. Jankowiak S., Historia 1. Arka.

Jasiński T.
26. Jasiński T., Historia. Starożytność, Średniowiecze. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Graf-Punkt.

Jastrzębska M.
62. Jastrzębska M., Żurawski J., Historia 3. Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Wiking.
63. Jastrzębska M., Żurawski J., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy III gimnazjum. Wiking.

Jóźwik S.
35. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
36. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
37. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
38. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
39. Gwóźdź J., Stanisławski K., Jóźwik S., Soliński R., Machnicki J., Wołowiec J., W drodze do drugiego słońca. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii w gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1 i 2. MAC.

Jurek T.
28a. Jurek T., Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku. Juka.

Klusek J.
29. Klusek J., Polska i świat w dobie Jagiellonów XIV-XVI wiek. Juka.
30. Klusek J., Polska i świat w dobie królów elekcynych XVI-XVIII wiek. Juka.
33. Klusek J., Polska i świat w XIX wieku. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Juka.
34. Klusek J., Polska i świat w XX wieku. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Juka.

Koczerska M.
65. Koczerska M., U źródeł współczesności. Średniowiecze. Historia dla klasy I. Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń. WSiP.

Korulska E.
52. Starczewska K, Korulska E., Izdebski T., Laskowski P., Ługowska M., Dzierzgowska A., Nartowska B., Świat średniowieczny. Podręcznik, Klasa I. PWN.

Kozłowska Z.
66. Zielińska K., Kozłowska Z., U źródeł współczesności. Czasy nowożytne. Klasa II. WSiP.

Ksacka-Burek B.
19. Ksacka-Burek B., Olczak L., Historia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum. Demart.

Kuklińska J.
5. Kuklińska J., Osiecki J., Świętokrzyskie - skarby Ziemi, serce Polski. Program nauczania w gimnazjum, kl. 1-3. MAC.

Kulesza R.
28. Kulesza R., Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku. Juka.

Laskowski P.
52. Starczewska K, Korulska E., Izdebski T., Laskowski P., Ługowska M., Dzierzgowska A., Nartowska B., Świat średniowieczny. Podręcznik, Klasa I. PWN.
53. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Świat nowożytny. Renesans, barok. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54a. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowoczesny od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Podręcznik. Klasa III, cz. 1. PWN.

Łazuga W.
27. Łazuga W., Historia. Czasy nowożytne do 1815 roku. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Graf-Punkt.
27a. Łazuga W., Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze (1815-1939). Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Graf-Punkt.

Ługowska M.
52. Starczewska K, Korulska E., Izdebski T., Laskowski P., Ługowska M., Dzierzgowska A., Nartowska B., Świat średniowieczny. Podręcznik, Klasa I. PWN.
54. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54a. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowoczesny od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Podręcznik. Klasa III, cz. 1. PWN.

Machnicki J.
35. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
36. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
37. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
38. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
39. Gwóźdź J., Stanisławski K., Jóźwik S., Soliński R., Machnicki J., Wołowiec J., W drodze do drugiego słońca. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii w gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1 i 2. MAC.
40. Machnicki J., Przewrotna historia Polski. I. Do 1572. MAC.
41. Machnicki J., Przewrotna historia Polski. II. 1573-1795. MAC.

Makowiecka K.
53. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Świat nowożytny. Renesans, barok. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54a. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowoczesny od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Podręcznik. Klasa III, cz. 1. PWN.

Makowiecka M.
53. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Świat nowożytny. Renesans, barok. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54a. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowoczesny od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Podręcznik. Klasa III, cz. 1. PWN.

Małkowski T.
20. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Część I. GWO.
21. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Część II GWO.
22. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Podręcznik dla klasy I. GWO.
23. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 2. Podręcznik dla klasy II. Część I. GWO.
24. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 2. Podręcznik dla klasy II. Część II. GWO.
25. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 3. Podręcznik dla klasy III. Część I. GWO.

Mart J.
17. Mart J., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Klasa I. Bellona.

Mędrzecki W.
67. Mędrzecki W., Szuchta R., U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze. Podręcznik 3. WSiP.

Modzelewska-Rysak I.
1. Modzelewska-Rysak I., Rysak L., Nasze dziedzictwo, część 1. Starożytność. Klasa I. Agmen.

Mosiek T.
14. Mosiek T., Historia - starożytność i średniowiecze. Ćwiczenia ze źródłami. Arka.

Musiał D.
55. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Historia. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Rożak.
56. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Wendat J., Historia. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Rożak.

Myśliwski G.
44. Myśliwski G., To dopiero historia! Podręcznik z ćwiczeniami. Część pierwsza. Nowa Era.

Nartowska B.
52. Starczewska K, Korulska E., Izdebski T., Laskowski P., Ługowska M., Dzierzgowska A., Nartowska B., Świat średniowieczny. Podręcznik, Klasa I. PWN.

Olczak L.
19. Ksacka-Burek B., Olczak L., Historia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum. Demart.

Osiecki J.
5. Kuklińska J., Osiecki J., Świętokrzyskie - skarby Ziemi, serce Polski. Program nauczania w gimnazjum, kl. 1-3. MAC.

Pać S.
16. Bednarski W., Pać S., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Średniowiecze. Klasa I, cz. 2. Bellona.
50. Bednarski W., Pać S., Szcześniak A., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik dla II klasy gimnazjum. PWE.

Pilikowski J.
68. Pilikowski J., Pamiętać i rozumieć. Podręcznik do historii dla klasy I gimnazjum. Zielona Sowa.

Polacka K.
55. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Historia. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Rożak.
56. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Wendat J., Historia. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Rożak.

Przybysz K.
47. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Klasa I. Pazdro.
49. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik, Klasa II. Pazdro.

Roszak S.
55. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Historia. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Rożak.
56. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Wendat J., Historia. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Rożak.

Rysak L.
1. Modzelewska-Rysak I., Rysak L., Nasze dziedzictwo, część 1. Starożytność. Klasa I. Agmen.

Rześniowiecki J.
20. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Część I. GWO.
21. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Część II GWO.
22. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Podręcznik dla klasy I. GWO.
23. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 2. Podręcznik dla klasy II. Część I. GWO.
24. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 2. Podręcznik dla klasy II. Część II. GWO.
25. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 3. Podręcznik dla klasy III. Część I. GWO.

Sobaś M.
71. Sobaś M., (wstęp Szymanowski G.), Historia ludzi. 3 klasa gimnazjum. Od Traktatu Wersalskiego do Okrągłego Stołu. Znak.

Soliński R.
39. Gwóźdź J., Stanisławski K., Jóźwik S., Soliński R., Machnicki J., Wołowiec J., W drodze do drugiego słońca. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii w gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1 i 2. MAC.

Stanisławski K.
39. Gwóźdź J., Stanisławski K., Jóźwik S., Soliński R., Machnicki J., Wołowiec J., W drodze do drugiego słońca. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii w gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1 i 2. MAC.

Starczewska K.
52. Starczewska K, Korulska E., Izdebski T., Laskowski P., Ługowska M., Dzierzgowska A., Nartowska B., Świat średniowieczny. Podręcznik, Klasa I. PWN.
53. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Świat nowożytny. Renesans, barok. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54a. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowoczesny od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Podręcznik. Klasa III, cz. 1. PWN.

Syta A.
0. Chmiel L., Jagiełło B., Syta A., Historia. Klasa 3 gimnazjum. Podręcznik. Adam, Warszawa 2002.
43. Syta A., Chmiel L., Historia, Klasa II gimnazjum. Muza Szkolna.

Szcześniak A.
50. Bednarski W., Pać S., Szcześniak A., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik dla II klasy gimnazjum. PWE.
51. Szcześniak A., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik do III klasy gimnazjum. PWE.

Szeptycki Z.
2. Szeptycki Z., Nasze dziedzictwo, część 2. Średniowiecze. Klasa I. Agmen.
3. Tomalska H., Szeptycki Z., Nasze dziedzictwo. Historia 2. Czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Agmen.

Szuchta R.
67. Mędrzecki W., Szuchta R., U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze. Podręcznik 3. WSiP.

Szymanowski G.
70. Szymanowski G., (współpraca Bobiński W.), Historia ludzi. 2 klasa gimnazjum. Od renesansu do Rewolucji Październikowej. Znak.
71. Sobaś M., (wstęp Szymanowski G.), Historia ludzi. 3 klasa gimnazjum. Od Traktatu Wersalskiego do Okrągłego Stołu. Znak.

Thorn M.
3. Thorn M., Chmielewski W., Między Toruniem a Malborkiem. CD-ROM. Program multimedialny. Arka.

Tomalska H.
3. Tomalska H., Szeptycki Z., Nasze dziedzictwo. Historia 2. Czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Agmen.
31. Tomalska H., Historia. Polska i świat w XIX wieku. Podręcznik do gimnazjum. Juka.
32. Tomalska H., Polska i świat w XX wieku. Podręcznik. Juka.

Trzcionkowski L.
18. Trzcionkowski L.,Wojciechowski L., Historia. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Demart.

Trzebniak J.
58. Trzebniak J., Trzebniak P., Historia 1. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Wiking.
59. Trzebniak J., Trzebniak P., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum. Wiking.

Trzebniak P.
58. Trzebniak J., Trzebniak P., Historia 1. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Wiking.
59. Trzebniak J., Trzebniak P., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum. Wiking.

Wach E.
60. Bentkowska-Sztontyk Z., Wach E., Historia 2. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Wiking.
61. Bentkowska-Sztontyk Z., Wach E., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum. Wiking.

Wendat J.
56. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Wendat J., Historia. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Rożak.

Wendt J.
57. Wendt J., Historia. Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Rożak.

Wipszycka E.
64. Wipszycka E., U źródeł współczesności. Starozytność. Historia dal klasy I gimnazjum. WSiP.

Włodarczyk M.
47. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Klasa I. Pazdro.
48. Jakubowski W., Włodarczyk M., Starożytność i średniowiecze. Ćwiczenia. Klasa I. Pazdro.
49. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik, Klasa II. Pazdro.

Wojciechowski G.
5. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik do gimnazjum I. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
6. Wojciechowski G., Historia. Skoroszyt gimnazjalisty I. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
7. Wojciechowski G., Historia. Poradnik dla nauczyciela I. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
8. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik do gimnazjum II. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
9. Wojciechowski G., Historia. Skoroszyt gimnazjalisty II. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
10. Wojciechowski G., Historia. Poradnik dla nauczyciela II. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
11. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik do gimnazjum III. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
12. Wojciechowski G., Historia. Skoroszyt gimnazjalisty III. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
13. Wojciechowski G., Historia. Poradnik dla nauczyciela III. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.

Wołosik A.
71a. Wołosik A., Opowiem Ci ciekawą historię, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Żak, Warszawa 2002.

Wołowiec J.
39. Gwóźdź J., Stanisławski K., Jóźwik S., Soliński R., Machnicki J., Wołowiec J., W drodze do drugiego słońca. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii w gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1 i 2. MAC.

Zielińska K.
66. Zielińska K., Kozłowska Z., U źródeł współczesności. Czasy nowożytne. Klasa II. WSiP.

Żurawski J.
62. Jastrzębska M., Żurawski J., Historia 3. Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Wiking.
63. Jastrzębska M., Żurawski J., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy III gimnazjum. Wiking.