Lista podręczników do gimnazjum - historia

Adam

0. Chmiel L., Jagiełło B., Syta A., Historia. Klasa 3 gimnazjum. Podręcznik. Adam, Warszawa 2002.

Agmen

1. Modzelewska-Rysak I., Rysak L., Nasze dziedzictwo, część 1. Starożytność. Klasa I. Agmen.
2. Szeptycki Z., Nasze dziedzictwo, część 2. Średniowiecze. Klasa I. Agmen.
3. Tomalska H., Szeptycki Z., Nasze dziedzictwo. Historia 2. Czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Agmen.

Arka

4. Jankowiak S., Historia 1. Arka.
5. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik do gimnazjum I. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
6. Wojciechowski G., Historia. Skoroszyt gimnazjalisty I. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
7. Wojciechowski G., Historia. Poradnik dla nauczyciela I. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
8. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik do gimnazjum II. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
9. Wojciechowski G., Historia. Skoroszyt gimnazjalisty II. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
10. Wojciechowski G., Historia. Poradnik dla nauczyciela II. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
11. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik do gimnazjum III. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
12. Wojciechowski G., Historia. Skoroszyt gimnazjalisty III. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
13. Wojciechowski G., Historia. Poradnik dla nauczyciela III. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
14. Mosiek T., Historia - starożytność i średniowiecze. Ćwiczenia ze źródłami. Arka.

BEA

15. Bleja-Sosna B., Zeszyty ćwiczeń. Historia I, II, III. BEA.

Bellona

16. Bednarski W., Pać S., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Średniowiecze. Klasa I, cz. 2. Bellona.
17. Mart J., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Klasa I. Bellona.

Wydawnictwo Demart

18. Trzcionkowski L.,Wojciechowski L., Historia. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Demart.
19. Ksacka-Burek B., Olczak L., Historia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum. Demart.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

20. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Część I. GWO.
21. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Część II GWO.
22. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Podręcznik dla klasy I. GWO.
23. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 2. Podręcznik dla klasy II. Część I. GWO.
24. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 2. Podręcznik dla klasy II. Część II. GWO.
25. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 3. Podręcznik dla klasy III. Część I. GWO.

Graf-Punkt

26. Jasiński T., Historia. Starożytność, Średniowiecze. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Graf-Punkt.
27. Łazuga W., Historia. Czasy nowożytne do 1815 roku. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Graf-Punkt.
27a. Łazuga W., Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze (1815-1939). Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Graf-Punkt.
27b. Ćwikła E., Polska w świecie 1939-2001. Graf-Punkt.

JUKA-91

28. Kulesza R., Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku. Juka.
28a. Jurek T., Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku. Juka.
29. Klusek J., Polska i świat w dobie Jagiellonów XIV-XVI wiek. Juka.
30. Klusek J., Polska i świat w dobie królów elekcynych XVI-XVIII wiek. Juka.
31. Tomalska H., Historia. Polska i świat w XIX wieku. Podręcznik do gimnazjum. Juka.
32. Tomalska H., Polska i świat w XX wieku. Podręcznik. Juka.
33. Klusek J., Polska i świat w XIX wieku. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Juka.
34. Klusek J., Polska i świat w XX wieku. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Juka.

Kielecka Oficyna Wydawnicza PW "MAC" S.A.

35. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
36. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
37. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
38. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
39. Gwóźdź J., Stanisławski K., Jóźwik S., Soliński R., Machnicki J., Wołowiec J., W drodze do drugiego słońca. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii w gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1 i 2. MAC.
40. Machnicki J., Przewrotna historia Polski. I. Do 1572. MAC.
41. Machnicki J., Przewrotna historia Polski. II. 1573-1795. MAC.

Muza Szkolna

42. Chmiel L., Historia. Klasa I. Muza Szkolna.
43. Syta A., Chmiel L., Historia, Klasa II gimnazjum. Muza Szkolna.

Nowa Era

44. Myśliwski G., To dopiero historia! Podręcznik z ćwiczeniami. Część pierwsza. Nowa Era.

Operon

45. Bąkowski D., Historia 1. Podręcznik. Operon.
46. Bąkowski D., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń. Operon.

Pazdro

47. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Klasa I. Pazdro.
48. Jakubowski W., Włodarczyk M., Starożytność i średniowiecze. Ćwiczenia. Klasa I. Pazdro.
49. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik, Klasa II. Pazdro.

Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne

50. Bednarski W., Pać S., Szcześniak A., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik dla II klasy gimnazjum. PWE.
51. Szcześniak A., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik do III klasy gimnazjum. PWE.

Wydawnictwo Szkolne PWN

52. Starczewska K, Korulska E., Izdebski T., Laskowski P., Ługowska M., Dzierzgowska A., Nartowska B., Świat średniowieczny. Podręcznik, Klasa I. PWN.
53. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Świat nowożytny. Renesans, barok. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm. Podręcznik. Klasa II. PWN.
54a. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowoczesny od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Podręcznik. Klasa III, cz. 1. PWN.

Rożak

55. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Historia. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Rożak.
56. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Wendat J., Historia. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Rożak.
57. Wendt J., Historia. Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Rożak.

Wiking

58. Trzebniak J., Trzebniak P., Historia 1. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Wiking.
59. Trzebniak J., Trzebniak P., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum. Wiking.
60. Bentkowska-Sztontyk Z., Wach E., Historia 2. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Wiking.
61. Bentkowska-Sztontyk Z., Wach E., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum. Wiking.
62. Jastrzębska M., Żurawski J., Historia 3. Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Wiking.
63. Jastrzębska M., Żurawski J., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy III gimnazjum. Wiking.

WSiP

64. Wipszycka E., U źródeł współczesności. Starozytność. Historia dal klasy I gimnazjum. WSiP.
65. Koczerska M., U źródeł współczesności. Średniowiecze. Historia dla klasy I. Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń. WSiP.
66. Zielińska K., Kozłowska Z., U źródeł współczesności. Czasy nowożytne. Klasa II. WSiP.
67. Mędrzecki W., Szuchta R., U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze. Podręcznik 3. WSiP.

Zielona Sowa

68. Pilikowski J., Pamiętać i rozumieć. Podręcznik do historii dla klasy I gimnazjum. Zielona Sowa.

Znak

69. Bobiński W., Historia ludzi. Od początku do wielkich odkryć geograficznych. 1 klasa gimnazjum. Znak.
70. Szymanowski G., (współpraca Bobiński W.), Historia ludzi. 2 klasa gimnazjum. Od renesansu do Rewolucji Październikowej. Znak.
71. Sobaś M., (wstęp Szymanowski G.), Historia ludzi. 3 klasa gimnazjum. Od Traktatu Wersalskiego do Okrągłego Stołu. Znak.

Żak

71a. Wołosik A., Opowiem Ci ciekawą historię, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Żak, Warszawa 2002.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA REGIONALNA:

Arka:

1. Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Arka.
2. Basińska M., Grodecka E., Nasza mała ojczyzna - Lubelszczyzna. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Arka.
3. Thorn M., Chmielewski W., Między Toruniem a Malborkiem. CD-ROM. Program multimedialny. Arka.

Kielecka Oficyna Wydawnicza PW "MAC" S.A.

4. Bartoszewska M., Edukacja Europejska. Program ścieżki edukacyjnej. MAC.
5. Kuklińska J., Osiecki J., Świętokrzyskie - skarby Ziemi, serce Polski. Program nauczania w gimnazjum, kl. 1-3. MAC.