Lista podręczników do gimnazjum - historia

28. Kulesza R., Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku. Juka.
28a. Jurek T., Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku. Juka.
4. Bartoszewska M., Edukacja Europejska. Program ścieżki edukacyjnej. MAC.
4. Jankowiak S., Historia 1. Arka.
20. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Część I. GWO.
21. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Część II GWO.
21. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Część II GWO.
58. Trzebniak J., Trzebniak P., Historia 1. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Wiking.
22. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 1. Podręcznik dla klasy I. GWO.
45. Bąkowski D., Historia 1. Podręcznik. Operon.
59. Trzebniak J., Trzebniak P., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum. Wiking.
61. Bentkowska-Sztontyk Z., Wach E., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum. Wiking.
63. Jastrzębska M., Żurawski J., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy III gimnazjum. Wiking.
46. Bąkowski D., Historia 1. Zeszyt ćwiczeń. Operon.
23. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 2. Podręcznik dla klasy II. Część I. GWO.
24. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 2. Podręcznik dla klasy II. Część II. GWO.
60. Bentkowska-Sztontyk Z., Wach E., Historia 2. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Wiking.
25. Małkowski T., Rześniowiecki J., Historia 3. Podręcznik dla klasy III. Część I. GWO.
62. Jastrzębska M., Żurawski J., Historia 3. Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Wiking.
27. Łazuga W., Historia. Czasy nowożytne do 1815 roku. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Graf-Punkt.
49. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik, Klasa II. Pazdro.
47. Przybysz K., Jakubowski W., Włodarczyk M., Historia dla gimnazjalistów. Klasa I. Pazdro.
27a. Łazuga W., Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze (1815-1939). Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Graf-Punkt.
0. Chmiel L., Jagiełło B., Syta A., Historia. Klasa 3 gimnazjum. Podręcznik. Adam, Warszawa 2002.
43. Syta A., Chmiel L., Historia, Klasa II gimnazjum. Muza Szkolna.
42. Chmiel L., Historia. Klasa I. Muza Szkolna.
70. Szymanowski G., (współpraca Bobiński W.), Historia ludzi. 2 klasa gimnazjum. Od renesansu do Rewolucji Październikowej. Znak.
71. Sobaś M., (wstęp Szymanowski G.), Historia ludzi. 3 klasa gimnazjum. Od Traktatu Wersalskiego do Okrągłego Stołu. Znak.
69. Bobiński W., Historia ludzi. Od początku do wielkich odkryć geograficznych. 1 klasa gimnazjum. Znak.
55. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Historia. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Rożak.
56. Musiał D., Polacka K., Roszak S., Wendat J., Historia. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Rożak.
57. Wendt J., Historia. Podręcznik dla klasy III gimnazjum. Rożak.
11. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik do gimnazjum III. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
8. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik do gimnazjum II. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
5. Wojciechowski G., Historia. Podręcznik do gimnazjum I. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
31. Tomalska H., Historia. Polska i świat w XIX wieku. Podręcznik do gimnazjum. Juka.
13. Wojciechowski G., Historia. Poradnik dla nauczyciela III. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
10. Wojciechowski G., Historia. Poradnik dla nauczyciela II. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
7. Wojciechowski G., Historia. Poradnik dla nauczyciela I. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
12. Wojciechowski G., Historia. Skoroszyt gimnazjalisty III. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
9. Wojciechowski G., Historia. Skoroszyt gimnazjalisty II. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
6. Wojciechowski G., Historia. Skoroszyt gimnazjalisty I. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość. Arka.
14. Mosiek T., Historia - starożytność i średniowiecze. Ćwiczenia ze źródłami. Arka.
18. Trzcionkowski L.,Wojciechowski L., Historia. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Demart.
26. Jasiński T., Historia. Starożytność, Średniowiecze. Podręcznik dla klasy I gimnazjum. Graf-Punkt.
19. Ksacka-Burek B., Olczak L., Historia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum. Demart.
3. Thorn M., Chmielewski W., Między Toruniem a Malborkiem. CD-ROM. Program multimedialny. Arka.
2. Basińska M., Grodecka E., Nasza mała ojczyzna - Lubelszczyzna. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Arka.
1. Modzelewska-Rysak I., Rysak L., Nasze dziedzictwo, część 1. Starożytność. Klasa I. Agmen.
2. Szeptycki Z., Nasze dziedzictwo, część 2. Średniowiecze. Klasa I. Agmen.
3. Tomalska H., Szeptycki Z., Nasze dziedzictwo. Historia 2. Czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy II gimnazjum. Agmen.
71a. Wołosik A., Opowiem Ci ciekawą historię, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Żak, Warszawa 2002.
68. Pilikowski J., Pamiętać i rozumieć. Podręcznik do historii dla klasy I gimnazjum. Zielona Sowa.
29. Klusek J., Polska i świat w dobie Jagiellonów XIV-XVI wiek. Juka.
30. Klusek J., Polska i świat w dobie królów elekcynych XVI-XVIII wiek. Juka.
17. Mart J., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Klasa I. Bellona.
50. Bednarski W., Pać S., Szcześniak A., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik dla II klasy gimnazjum. PWE.
51. Szcześniak A., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Podręcznik do III klasy gimnazjum. PWE.
16. Bednarski W., Pać S., Polska i świat. Wspólne dziedzictwo. Średniowiecze. Klasa I, cz. 2. Bellona.
33. Klusek J., Polska i świat w XIX wieku. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Juka.
32. Tomalska H., Polska i świat w XX wieku. Podręcznik. Juka.
34. Klusek J., Polska i świat w XX wieku. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Juka.
27b. Ćwikła E., Polska w świecie 1939-2001. Graf-Punkt.
40. Machnicki J., Przewrotna historia Polski. I. Do 1572. MAC.
41. Machnicki J., Przewrotna historia Polski. II. 1573-1795. MAC.
48. Jakubowski W., Włodarczyk M., Starożytność i średniowiecze. Ćwiczenia. Klasa I. Pazdro.
54a. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowoczesny od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Podręcznik. Klasa III, cz. 1. PWN.
54. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Ługowska M., Świat nowożytny. Oświecenie, romantyzm. Podręcznik. Klasa II. PWN.
53. Starczewska K., Makowiecka K., Makowiecka M., Laskowski P., Chmielewski K., Dzierzgowska A., Świat nowożytny. Renesans, barok. Podręcznik. Klasa II. PWN.
52. Starczewska K, Korulska E., Izdebski T., Laskowski P., Ługowska M., Dzierzgowska A., Nartowska B., Świat średniowieczny. Podręcznik, Klasa I. PWN.
5. Kuklińska J., Osiecki J., Świętokrzyskie - skarby Ziemi, serce Polski. Program nauczania w gimnazjum, kl. 1-3. MAC.
44. Myśliwski G., To dopiero historia! Podręcznik z ćwiczeniami. Część pierwsza. Nowa Era.
66. Zielińska K., Kozłowska Z., U źródeł współczesności. Czasy nowożytne. Klasa II. WSiP.
67. Mędrzecki W., Szuchta R., U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze. Podręcznik 3. WSiP.
64. Wipszycka E., U źródeł współczesności. Starozytność. Historia dal klasy I gimnazjum. WSiP.
65. Koczerska M., U źródeł współczesności. Średniowiecze. Historia dla klasy I. Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń. WSiP.
37. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
38. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Ćwiczenia. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
35. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 1. MAC.
36. Gwóźdź J., Jóźwik S., Machnicki J., W drodze do drugiego słońca. Historia. Podręcznik. Gimnazjum 1. Część 2. MAC.
39. Gwóźdź J., Stanisławski K., Jóźwik S., Soliński R., Machnicki J., Wołowiec J., W drodze do drugiego słońca. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii w gimnazjum. Klasa 1. Cz. 1 i 2. MAC.
1. Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Arka.
15. Bleja-Sosna B., Zeszyty ćwiczeń. Historia I, II, III. BEA.